l  
Visitor  : 7 คน
หน้าหลัก ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน-ดื่ม จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน บริษัททัวร์-รถเช่า แผนที่เชียงราย จัดโปรแกรมทัวร์ จองที่พัก
ค้นหา
???????? ?.????????? ?.????????
 
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
แนะนำบริษัททัวร์-รถเช่าเชียงราย
รถเช่าเชียงราย บิ๊ก รถเช่าเชียงราย
แฮปปี้อินเชียงราย ทราเวล (Happy In Chiangrai Travel)
รถตู้ D4D ให้เช่า พร้อมคนขับ ชำนาญทาง (รถเช่าเชียงราย)
(สุทิน บริการ) รถตู้นำเที่ยว เชียงราย-เชียงใหม่ พร้อมคนขับ ราคาเริ่มต้น 1800 บาท /วัน
รถตู้เช่าเชียงราย "โกหนานบริการรถตู้" ทุกทิศทั่วไทย
รถตู้เช่าเชียงราย-เชียงใหม่ สรรณ์ชัย (คุณหนุ๋ย)
 
 

 พระเทพสิทธินายก พระมหาเถระที่สามารถกราบได้อย่างสนิทใจ


0
ถูกแชร์ทั้งหมด      


เป็นเรื่องเศร้าของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของชาวพุทธอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 ก.ค.61 พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร ป.ธ.6) อายุ 79 พรรษา 59 เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

กำหนดการพิธีสรงน้ำศพ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. 

ณ พระอุโบสถวัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมาพระเทพสิทธินายก ได้นำคณะสงฆ์จำนวนประมาณ 500 รูปจากวัดทั่ว จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีมงคลเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เพื่อให้ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่สนามโรงเรียนบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วนอุทยานถ้ำหลวงฯ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้ทุกคนที่ปลอดภัย มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีดังกล่าวจัดแบบล้านนา นอกจากนั้นยังมีพิธีถวายเจดีย์ทราย ตานขันข้าว 5 ขัน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พระสงฆ์ทั้งหมดร่วมนั่งเจริญจิตแผ่เมตตาเพื่อให้ทั้ง 13 คนปลอดภัย


ประวัติ

 เดิมชื่อ ชื่น นามสกุล แก้วประภา นามฉายา ปัญญาธโร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 ณ บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อุปสมบท ณ วัดบุญนาค ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สอบได้นักธรรมเอก และ เปรียญธรรม 6 ประโยค ในฝ่ายปริยัติศึกษา และจบบาลีศึกษาปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฝ่ายสามัญศึกษา


งานด้านปกครอง

ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระเทพสิทธินายก รับผิดชอบปกครองวัดใน 18 อำเภอ จำนวน 1,076 วัด แยกเป็นวัดที่มีพัทธสีมา 559 วัด วัดที่เป็นสำนักสงฆ์ 517 วัด วัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่มีมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นวัดในถิ่นทุรกันดาร พระเทพสิทธินายก ออกตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองเป็นประจำ ท่านมักจะไปด้วยตัวเองอย่างเงียบๆ โดยถวายคำแนะนำให้พัฒนาวัดให้เป็นศาสนสถานควรค่าแก่การมาปฏิบัติธรรม ร่มรื่น สะอาด สัปปายะ


ความเชี่ยวชาญ

พระเทพสิทธินายก มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ได้แก่ การสอนเจริญสมาธิภาวนา การเทศน์ บรรยายธรรม ด้านพิธีกรรมล้านนา ด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ล้านนา ด้านการอ่าน เขียน และปริวรรตภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย ท่านจัดให้มีการสอนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และยังได้จัดทำโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบชาตาเมืองเชียงราย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดงานเทศน์มหาชาติในวันเพ็ญเดือน 12 จัดงานสลากภัตร (ตานก๋วยสลากหลวง) อนุรักษ์การสวดมนต์เย็นแบบล้านนาโบราณ และการทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ วัดพระสิงห์จึงมีศาสนพิธีที่ดึงดูดสาธุชนให้เข้าวัดได้ทุกวัน รวมทั้งการมาสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นกับคณะสงฆ์ซึ่งพระเทพสิทธินายกนำสวดเอง เป็นประจำ


นอกจากนี้แล้วกิจของสงฆ์ที่พระเทพสิทธินายก ถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือการออกรับอาหารบิณฑบาตจากสาธุชนญาติโยมเป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันพระ วันที่มีกิจนิมนต์ หรือวันที่ฝนตก จึงไม่สามารถออกทำกิจได้ นับเป็นพระมหาเถระเพียงรูปเดียวที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและตำแหน่งการปกครองระดับสูง ที่แม้จะมีศาสนกิจที่มากมายเพียงใด กอปรกับเป็นพระมหาเถระที่สูงอายุ แต่ยังคงยึดมั่นใจสมณกิจอย่างไม่หยุดหย่อน ชาวพุทธในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงต่างทราบกันดีถึงข้อวัตรปฏิบัติอันน่าบูชาเช่นนี้ โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้มารอใส่บาตรแด่พระเทพสิทธินายกกันอย่างมากมาย นับเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่สามารถกราบได้อย่างสนิทใจ


สมณศักดิ์

เป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค (พ.ศ.​ ๒๕๒๒)

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูศรีปริยัติวิธาน (พ.ศ. ๒๕๒๙)

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรปริยัติวิธาน (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔)

พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (๕ ธันวาคม พ.ศ.​ ๒๕๔๔)

พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก ดิลกศีลาจารนิวิฐ วรกิจจานุกิจจาทร บวรสังฆาราม คามวาสี (๕ ธันวาคม ๒๕๕๓)


ผลงานสำคัญ

ผลงานสำคัญของพระเทพสิทธินายก คือ ได้ตั้งสำนักศาสนศึกษาวัดพระสิงห์ โรงเรียนศรีปริยัติวิทยากร ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 ตั้งแต่ยังเป็นพระมหาชื่น ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ โดยเริ่มสอนเฉพาะแผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี - โท -เอก ครั้น พ.ศ. 2524 ได้จัดการสอนแผนกบาลี โดยท่านดำเนินการสอนด้วยตนเอง


:: ข้อมูลจาก wikipedia.org

ทีมงานเชียงรายโฟกัสน้อมถวายความอาลัยต่อหลวงพ่อ ขอกราบส่งหลวงพ่อสู่พระนิพพาน  


เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์

สิริอายุ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา

๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑


กำหนดการรดน้ำศพ

วัน เสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

 
 
 
ค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คำค้น   
ประเภท
 
ค้นหาที่พัก,ร้านอาหาร ฯลฯ..
คำค้น   
อำเภอ   
ประเภท
 
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟา
ดอยตุง ดอยแม่สลอง
แม่สาย เชียงแสน
 
ประวัติพ่อขุนเม็งราย
 
 
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
 
สถิติเว็บไซต์ของเรา
ปรับปรุงล่าสุด 14/08/2020
ผู้เยี่ยมชม 55514973 คน
ออนไลน์อยู่  : 7 คน
 
 
 

แจก checklist 5 ไร่ชายอดฮิต ประจำจังหวัดเชียงราย รวมเด็ด 7 ที่พักรายเดือนในเมืองเชียงราย 7 ที่พัก ใกล้ภูชี้ฟ้า ตื่นขึ้นมาก็เจอเขาแล้ว ฟินเวอร์
chiangraifocus.com chiangraifocus.com chiangraifocus.com
•   พระตำหนักดอยตุง •   พิพิภััณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9 •   นั่งช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
•   ดอกซากุระ-ดอยแม่สลอง •   วัดพระธาตุจอมทอง •   น้ำตกห้วยแก้ว
•   ทะเลหมอก-ภูชี้ฟ้า •   ภูหลงถัง-วนอุทยานพญาพิภักดิ์ •   วัดพระแก้ว
•   ทะเลหมอก-ดอยผาตั้ง •   บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม •   วัดร่องขุ่น
•   ดอยกาดผี •   ดอกบัวตอง-ดอยหัวแม่คำ •   ไร่แม่ฟ้าหลวง
•   ดอยผาตั้ง •   ตลาดการค้าชายแดน แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก •   สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ดอยบ่อ
•   วัดเวียงคำกาขาว •   เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ  
 
 
 

www.tourismchiangrai.com | ติดต่อโฆษณา
Copyright @2020 by :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม & เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์