l  
Visitor  : 4 คน
หน้าหลัก ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน-ดื่ม จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน บริษัททัวร์-รถเช่า แผนที่เชียงราย จัดโปรแกรมทัวร์ จองที่พัก
ค้นหา
???????? ?.????????? ?.????????
 
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
แนะนำบริษัททัวร์-รถเช่าเชียงราย
รถเช่าเชียงราย บิ๊ก รถเช่าเชียงราย
แฮปปี้อินเชียงราย ทราเวล (Happy In Chiangrai Travel)
รถตู้ D4D ให้เช่า พร้อมคนขับ ชำนาญทาง (รถเช่าเชียงราย)
(สุทิน บริการ) รถตู้นำเที่ยว เชียงราย-เชียงใหม่ พร้อมคนขับ ราคาเริ่มต้น 1800 บาท /วัน
รถตู้เช่าเชียงราย "โกหนานบริการรถตู้" ทุกทิศทั่วไทย
รถตู้เช่าเชียงราย-เชียงใหม่ สรรณ์ชัย (คุณหนุ๋ย)
 
 

 
0
ถูกแชร์ทั้งหมด      


วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายมายาวนาน เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ  เมื่อปี พ.ศ.1977 ฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองอยู่ภายในจึงนำมาประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบางแห่งหลุดกะเทาะออก จึงกะเทาะปูนออกทั้งองค์พบพระแก้วมรกต มีพุทธลักษณะงดงามมากเป็นที่เลื่องลือโจษขานกันทั่วไป การค้นพบพระแก้วมรกตในครั้งนั้น ทำให้วัดป่าญะ ได้รับการขนานนามใหม่ว่า วัดพระแก้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่ง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี จนในที่สุดพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได้ไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานคร เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแผ่นดินสยามมาจนกระทั่งปัจจุบัน  


วัดพระแก้ว  จ.เชียงราย ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแก้วมรกตองค์จริงอยู่ที่นี่ แต่ภายในวัดยังมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ มีโฮงหลวงแสงแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บข้าวของเครื่องใช้ในสมัยล้านนาไว้มากมาก และมีหอพระหยก ที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนาโบราณ  เป็นอาคารไม้ ตามจินตนาการของ อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ภายในมี พระพุทธรัตนากร นวุตติวัสสานุสรณ์มงคล หรือ พระหยกเชียงราย 


พระหยกเชียงราย สร้างเนื่องใน วโรกาส สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดพระแก้วแห่งนี้ เป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต สร้างเมื่อ พศ.2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์ จาก พลเอกชาติชาย และท่านผู้หญิงบุณเรือน ชุณหะวัณ


พระหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ ทำด้วยหยกจากประเทศแคนาดา ซึ่งมิสเตอร์ฮูเวิร์ด โล นำมาถวาย มีขนาดหน้าตักกว้าง 47.9 เซนติเมตร สูง 65.9 เซนติเมตร (พระแก้วมรกต กว้าง 48.3 เซนติเมตร สูง 66 เซนติเมตร) ออกแบบโดย อาจารย์ กนก วิศวกุล


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2534

แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่หอพระหยกแห่งนี้ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ เคารพบูชา มาจนถึงปัจจุบัน


อุโบสถวัดพระแก้ว พระอุโบสถวัดพระแก้ว มีลักษณะเป็นทรงแบบล้านนา หรือ แบบแม่ไก่กกไข่ หลังคาซ้อนกันสองชั้น มีพระเจ้าล้านทอง ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.8 เมตร พระรัศมีเป็นลักษณะดอกบัวตูม 


สำหรับพระเจ้าล้านทององค์นี้ เดิมประดิษฐานอยู่วัดล้านทอง กลางเมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย) เมื่อวัดมีสถานภาพเป็นวัดร้าง ได้อัญเชิญมาประดิษฐานณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 พระเจ้าล้านทององค์นี้ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสน สกุลช่างปาละ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย

โฮงหลวงแสงแก้ว  ปัจจุบันได้ถูกตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัด ด้านทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 ออกแบบ โดย นายนภดล อิงควณิชสถาปนิกชาวเชียงราย ลักษณะอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ อาคารสูงสองชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตบแต่งด้วย ไม้สักทั้งภายนอกและภายใน โดยมีคุณแม่อมรา มุนิกานนท์ (แสงแก้ว) เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารรวบรวมศิลปวัตถุที่ สำคัญของวัดและสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายให้อยู่ เป็นระบบ เป็นการสงวนรักษาไว้ตลอดไปอีกทั้ง จัดแสดงศิลปวัตถุเหล่านี้ให้แก่ผู้เข้าชมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่าง ประเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยทาง ด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา  


มีองค์พระพุทธศรีเชียงราย ศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ที่งดงามอยู่ภายในโฮงหลวงแสงแก้ว และยังพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนพระพุทธรูปที่มาช่วยกันสร้างแล้วเสร็จภายในวันเดียว ชาวล้านนาเชื่อว่าถ้าได้อธิษฐานสิ่งใดจากพระพุทธรูปองค์นี้จะได้รับผลรวดเร็วทันใจ

คลิปวีดีโอสั้นๆ พาเที่ยววัดพระแก้ว จ.เชียงราย ทีมงานได้ถ่ายทำไว้เมื่อ 7 เมษายน 2560


นอกจากหอพระหยก  อุโบสถ และโฮงหลวงแสงแก้ว  ภายในวัดพระแก้วยังมีมุมต่างๆซุ้มประตู หลังคา พระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีข้อมูลอีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร PDF โดยตรงจากเว็บของวัดพระแก้วตามลิงค์นี้ได้
http://www.watphrakaew-chiangrai.com/filesAttach/pdf.pdf


ข้อมูลการเดินทาง : เมื่อถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งรายกลางตัวเมืองเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล แล้วตรงเรื่อยๆ จนสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดพระแก้วอยู่ทางขวามือ


!! เปิดให้เข้าชม ฟรี!! ทุกวัน 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระแก้ว จ.เชียงราย

 เลขที่ 19 หมู่1 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร / แฟ็กซ์ 053-711385, 053-718534 

เว็บไซต์ http://www.watphrakaew-chiangrai.com 
 
 
ค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
คำค้น   
ประเภท
 
ค้นหาที่พัก,ร้านอาหาร ฯลฯ..
คำค้น   
อำเภอ   
ประเภท
 
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟา
ดอยตุง ดอยแม่สลอง
แม่สาย เชียงแสน
 
ประวัติพ่อขุนเม็งราย
 
 
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
 
สถิติเว็บไซต์ของเรา
ปรับปรุงล่าสุด 14/08/2020
ผู้เยี่ยมชม 55515650 คน
ออนไลน์อยู่  : 4 คน
 
 
 

แจก checklist 5 ไร่ชายอดฮิต ประจำจังหวัดเชียงราย รวมเด็ด 7 ที่พักรายเดือนในเมืองเชียงราย 7 ที่พัก ใกล้ภูชี้ฟ้า ตื่นขึ้นมาก็เจอเขาแล้ว ฟินเวอร์
chiangraifocus.com chiangraifocus.com chiangraifocus.com
•   พระตำหนักดอยตุง •   พิพิภััณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9 •   นั่งช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
•   ดอกซากุระ-ดอยแม่สลอง •   วัดพระธาตุจอมทอง •   น้ำตกห้วยแก้ว
•   ทะเลหมอก-ภูชี้ฟ้า •   ภูหลงถัง-วนอุทยานพญาพิภักดิ์ •   วัดพระแก้ว
•   ทะเลหมอก-ดอยผาตั้ง •   บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม •   วัดร่องขุ่น
•   ดอยกาดผี •   ดอกบัวตอง-ดอยหัวแม่คำ •   ไร่แม่ฟ้าหลวง
•   ดอยผาตั้ง •   ตลาดการค้าชายแดน แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก •   สถานีพัฒนาการเกษตรฯ ดอยบ่อ
•   วัดเวียงคำกาขาว •   เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ  
 
 
 

www.tourismchiangrai.com | ติดต่อโฆษณา
Copyright @2020 by :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม & เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์