คำอ้าย เดชดวงตา Kam-ai Detchduangta
เกิด 16 ธันวาคม 2489 จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ศิลปชุมชน เมืองงาว 33 หมู่ 9 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
การศึกษา ศิลปะไม้แกะสลัก จาก แม่ครูแก้ว ครูมานิต แย้มกรรณ ครูมานพ ไชยศิริวงศ์

การแสดงงานศิลปะ
- งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- งานแสดงศิลปกรรม ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- งานแสดงศิลปกรรม ธนาคารกสิกรไทย
- งานแสดงศิลปกรรม ร.ศ. 201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- งานแสดงศิลปกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
- งานแสดงศิลปกรรม ณ โอซาก้า ญี่ปุ่น
- งานแสดงศิลปกรรม หอศิลป์ พีระศรี
- งานแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- งานแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- งานแสดง ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- งานแสดง “ฮอมปอย” อ.งาว จ.ลำปาง
- งาน “อะเมซิ่ง ช้างไทย ช่างไทย” ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- งานแสดง ต๋ามฮีต สล่าเมือง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาเชียงใหม่

 
ภาพผลงาน รูปปั้น
 
*******************************