ธีรยุทธ สืบทิม
เกิด 30 เมษายน 2510 จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ปัจจุบัน 206/176 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5383-9085, 0-1784-5592
การศึกษา คณะศิลปกรรม (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

เกียรติประวัติ
2542 - ได้รับการคัดเลือกในการประกวด “โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระมงคลเฉลิมพรรษา 6 รอบ” จัดโดยสภาคณบดีสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
2543 - ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมสีน้ำ โดยสมาคมจิตรกรรมสีน้ำไทย
2545 - ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพวาดสีน้ำลวดลายล้านนา

แนวความคิด
แต่ก่อนชาวเขาที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เผ่า เคยมีอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกขายและเสพเอง ซึ่งเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเกิดปัญหายาเสพติด มีผลกระทบต่อสังคมเมืองตามมาแต่ในปัจจุบัน ชาวเขาเหล่านั้นได้มีอาชีพใหม่มาทดแทน เพราะได้มีโครงการหลวงซึ่งเป็นการพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงก่อตั้งขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณ คือ การปลูกดอกไม้เมืองหนาว ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้เมืองหนาวมาทดแทนอาชีพเดิม


 

*******************************