ธวัชชัย สมคง Tawatchai Somkong
เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2507 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 57 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 01-5307311
การศึกษา Post-Diploma (จิตรกรรม) กาลาบาวันนา วิศวบราราตรี สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย


การแสดงเดี่ยว
2546 - FROM INSIDE gallerry 55, Bangkok. Thailand
2545 - ON The PATH OT FREEDOM, Open Arts Space, Bangkok, Thailand
2543 - KRU, SPIRIT OF ThE ORIENT, Surapon Gallery, Bangkok, Thailand
2541 - ECSTASY LAND, National Gallery, Bangkok, Thailand

เกียรติประวัติ
- รางวัลดีเด่น โตชิบานำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 7 National Gallery, Bangkok, Thailand
- รางวัลยอดเยี่ยม THAILAND ART AWARD (Philip Morris Group Of Companies) National Galerry, Bangkok, Thailand
- รางวัลยอดเยี่ยม (จิตรกรรม) ศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2-3
- รางวัลชนะเลิศ (จิตรกรรม) ศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

 
 
 
 
*******************************