สุภร พรินทรากุล Suporn Parintarakul
ที่อยู่ 204 หมู่ 8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 01-4727171
การศึกษา ศษ.ป สถาบันเทคโนโลยีราชมลคลวิทยาเขตเพาะช่าง
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ
2543 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนม์มายุ 36 พรรษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2537 - ร่วมแสดง นิทรรศการจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดง นิทรรศการ งานจิตรกรรมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18 ณ ตึกธนาคารกรุงเทพฯ
2538 - ร่วมแสดง จิตรกรรมเทิดหล้า กาญจนภิเษกสมโภชโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียล
2542 - ร่วมแสดง จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
- ร่มแสดง จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ เซ็นทรัลบางนา
- ร่วมแสดงงาน ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง ปี 2547, 2548
- ร่วมแสดง ปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ปี 2546, 2548

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
- รางวัลที่ 2 งานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมมาย 36 พรรษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2535- รางวัลที่ 3 จิตรกรรมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ณ โรงเรียนลพบุรีอินท์
2536 - รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
2539 - รางวัลพิเศษ จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยธนาคารกสิกรไทย
2548 - รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภทสีน้ำมันงาน “60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เครือสหพัฒน์ ร่วม ม.ศิลปากร

 
 
 
*******************************