สุบิน วิชัยคำ Subin Wichaikam
เกิด ค.ศ. 1945 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 201 ม.10 บ้านอิงดอย ซ. 4 ต.แม่เย็น อ. พาน จ.เชียงราย 57280 โทร. 053-957046, 04-1770612
การศึกษา ประกาศนียบัตร ACADEMY OF FINE ARTS OF ROME, ITALY รัฐสถาบันศิลปะชั้นสูง แห่งกรุงโรม อิตาลี

การแสดงผลงาน
1972 - แสดงภาพดุสิตธานี
1973 - แสดงภาพ A.U.A.
1974 - ได้รับรางวัล Tirrene Assicurazioni
1975-1979 - เขียนภาพฝาผนังให้ตระกูล Vendi Tti. ที่เมือง Sora (FR.)
2003 ร่วมนิทรรศการศิลปะ “กลุ่มสล่าเมืองพาน” ณ PHAN GALLERRY
2004 ร่วมนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลปะเพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพฯ 
ภาพผลงาน Dynamism
 
*******************************