ศรีวรรณา เสาว์คง Mrs.Sriwanna Saokong
เกิด พ.ศ.2487 กรุงเทพฯ
การศึกษา ศบ. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์ 126/7 บ้านแพะ ซอย 4 ถนนโพธาราม 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ
2547 - นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ 72 พรรษา “แผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล และท้องฟ้า ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะของวิทยาเขตภาคพายัพ ณ กองดี แกลเลอรี เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปะของสมาคมจิตรกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ สีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
2548, 2547, 2546, 2545 - นิทรรศการตาม “ฮีตโตยฮอย สล่าเมือง” ณ หองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 - นิทรรศการมหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ สีลม แกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการศิลป เจ้าพระเยา ของการเติบโต วิถีการพัฒนาสูความยั่งยืน
- นิทรรศการศิลป เจ้าพระยาแม่น้ำของแผ่นดิน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวความคิด
ชื่อผลงาน ป่า-ต้นฤดูฝน บนเส้นทางสะเมิง พฤษภาคม 2547 ปรากฎการณ์ของธรรมชาติ ช่วงต่อของฤดูร้อนกับฤดูฝน สร้างความงามที่แตกต่างให้มนุษย์ได้รื่นรมย์ โศกนาฏกรรมของฤดูแล้ง กำลังสิ้นสุดในหุบเขาสะเมิง เริ่มมีสีเขียวสดใสต้อนรับฤดูฝน ซึ่งกำลังมาเยือน
 
ภาพผลงาน ป่าบนฤดูฝน บนเส้นทางสะเมิง สีน้ำบนกระดาษ
 
*******************************