ศรีใจ กันทะวัง Srijai Kuntawang
เกิด : 29 ธันวาคม 2504 จังหวัดลำพูน
ที่อยู่ : 206/174 หมู่ 3 ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร 053-839084 ,053-433779
การศึกษา : ศ.ษ.บ.ศิลปะภาพพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปทุมธานี)
ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำแผนกศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ประสบการณ์แสดงงานเดี่ยว
2541 - นิทรรศการ”เดือนเมษายนล้านนา”เชียงใหม่พาวิลเลี่ยน เชียงใหม่
2543 - “ล้านนาในโกย่า” MURAZUMI GLLERY ประเทศญี่ปุ่น
2445 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ อุ่นอายในล้านนา ณ 9 Art Gallery จ.เชียงราย

ประสบการณ์แสดงงาน ครั้งสำคัญ
2540 - แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
2541 - แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ ศูนย์พิฆเณศ 432
- แสดงงานภาพพิมพ์นานาชาติ NAGOYA INTERNATIONAL ART PRINT EXHIBITION JAPAN
- แสดงงานศิลปกรรม “๕ คนเมือง” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
2542 - แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ได้รับเชิญให้ส่งผลงานแสดงงานศิลปกรรม นานาชาติ ฉลองเอกราชประเทศบังคลาเทศ
2543 - แสดงงานนิทรรศการ “จิตวิญญาณล้านนา” โดย 7 ศิลปินภาคเหนือ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยศิลปินไทย CHIANGMAI : CITY OF FINE ART / CRAFTS ที่เมือง HAMBURG ประเทศ GERMANY
2544 - นิทรรศการกลุ่มช่างแต้ม ครั้งที่ 1 อาคารเมอร์คิวรี่ กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ไทย – ญี่ปุ่น หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 - นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 4
2548 - แสดงผลงานครบรอบ 12 ปี “กลุ่มแป้นเกล็ด “ ครั้งที่ 4 9 art Gallery จ.เชียงราย

 

 
 
 
*******************************