ทรงเดช ทิพย์ทอง Songdej Thipthong
เกิด 5 มกราคม 2512 เชียงราย
ที่อยู่ 68 หมู่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทร. 0-5377-9494
การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว
2547 - คืนความบันดาลใจ 9 อาร์ตแกลเลอรี่ เชียงราย
2544 - รูปลักษณ์แห่งศรัทธา สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ
2544 - ได้รับการเลือกจากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ให้นำผลงานจิตรกรรมทูลเกล้าถวาย พระนางเจ้าสิริกิตติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
2543 - ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
2542 - รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครอบ 6 รอบ โดยธนาคารกสิกรไทย
- ได้รับการรับคัดเลือกให้สร้างสรรค์ศิลปกรรมในโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ติดตั้ง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
2541 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินสิงห์ จิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี โดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ครั้งที่ 22 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2540 - รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
2539 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ครั้งที่ 20 ประเภทจิตรกรรมแนวประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2538-9 - รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 1, 2
2538 - รางวัลชมเชยศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษาสมโภชโดยธนาคารไทยพานิชย์
2537 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ครั้งที่ 18 ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี โดยธนาคารกรุงเทพฯ
2536 - รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรณ์ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมมายุครบ 80 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย

 

 
 
 
*******************************