สมพล ยารังษี Sompol Yarangsee
เกิด - 15 พฤษภาคม 2499 ที่ เชียงราย
การศึกษา - ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน - ศิลปินอิสระ
146 หมู่ 1 บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-952026, 09-8355690

การแสดงงานที่สำคัญ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1,2
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5 , 9 , 10 , 11 , 13
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมกรุงเทพฯ 200 ปี ที่จุฬาฯ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์มายุ 60 พระชันษาของธนาคารกสิกรไทย
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ 2 ศิลปินเชียงราย ’’ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระชนม์มายุ 36 พรรษา
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการจิตรกรรม “ จากขุนเขา...สู่ชายทะเล ” ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ คราวน์ พลาซ่า
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “ 9 สล่า เชียงราย ’’ ที่โรงแรมดุสิตไอส์-แลนด์ เชียงราย และที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงาน “ ชีวิตกับงาน ’’ ที่หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ร่วมแสดงงานชุด “ ธรรมชาติล้านนา ” ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “ สล่าเชียงราย” 25 ปี สถาบันราชภัฏเชียงราย
- แสดงงานนิทรรศการจิตกรรมชุด "สีสันบนดอย" ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- ร่วมนิทรรศการศิลปเชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ 17 ศิลปินเชียงราย เปิดหอศิลปะ CHIANG RAI ART MUSEUM มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ร่วมแสดงงงานนิทรรศการจิตกรรมชุด ร้อยบุปผา น้ำแต้มล้านนา ที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

เกียรติคุณ
ศิลปินเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2542 จากคณะกรรมการแห่งชาติ

 
 
 
 
*******************************