เสงี่ยม ยารังษี Sa-ngiam Yarangsee
เกิด 15 พฤศจิกายน 2513 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ “บ้านวาดรูป” 465/1 บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แมฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ 0-1950-0068,0-9635-7441,0-9953-4668,0-5376-5408
การศึกษา ศบ.จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ (เขียนรูปอยู่บนดอยแม่สลอง)

การแสดงงานครั้งสำคัญ
2535 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่38 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2536 ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
รางวัลที่3 ประกวดจิตรกรรมในงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก เชียงใหม่
รางวัลที่1 จิตรกรรม โอกาสครบรอบ50ปี ธนาคารแห่งขาติ เชียงใหม่
2537 นิทรรศการ “ดอก-ดอย” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2538 นิทรรศการ “ดอก-ดอย2” ณ เสรีอาร์ตแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2539 นิทรรศการ “ภาพเขียนของคนดอย” มาลิบูผับ แอนด์ แกลเลอรี่ เชียงราย
2540 นิทรรศการ “ดอย-ดอย3” ณ หอศิลป์มารศรี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
2541 นิทรรศการ “ธรรมชาติล้านนา” ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2542 นิทรรศการ “สล่าเชียงราย” โอกาสครบรอบ 25 ปี ณ หอศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
2543 “The Exhibition of Art 2000“ ณ หอศิลป์คนเมือง เชียงราย
นิทรรศการ “ศตวรรษศิลป์ส่วยสรวง” ณ หอศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
2545 นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิต, จังหวัดเชียงราย
2546 นิทรรศการ “สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง75พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตฯ จังหวัดเชียงราย
2547 นิทรรศการ “4อิมเพรสชั่นนิสต์ สร้างสรรค์ในเมืองไทย” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
2548 นิทรรศการ “ศิลป์เพื่อหอศิลป์เขียงราย” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการ “EASE & WILD” All Seasons Place, กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว
2542 “ยอดดอย” ณ ไนท์แกลเลอรี่ เชียงราย
2543 “อ้อมกอดแห่งขุนเขา” ณ ลิฟวิ่งรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ
2544 “8ปีบนดอยแม่สลอง” ณ 9อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
“8ปีบนดอยแม่สลอง หวนคืนถิ่นสถาบัน” ณ ยินดี อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงใหม่
2546 “ขุนเขาฟ้างามที่เชียงราย” ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

 
 
 
*******************************