รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ Rungnapa Yuenyongwananon
เกิด 21 มิถุนายน 2499 กรุงเทพฯ
การศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างปั้นดินเผา) วิทยาลัยครูพระนคร
ที่อยู่/ที่ทำงาน/โทรศัพท์ 765 ม.11 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่ทำงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ (09) 9984764, (054) 224765

การแสดงงานครั้งสำคัญ
2532 - นิทรรศการ อาชีวศึกษาครั้ง 1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 8 ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ
2539-ปัจจุบัน - นิทรรศการเซรามิคภาคเหนือ เซรามิกส์แฟร์ จ.ลำปาง
2541 - นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 9 ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
- นิทรรศการกลุ่มแม่หญิงลำปาง สรรค์งานศิลป์ ณ ดิโอลด์ดาวทาวน์แกลอรี่
.ลำปาง
- นิทรรศการ บัวบรมสมโภช ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกรุงเทพฯ-ล้านนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
2544-ปัจจุบัน - นิทรรศการร่วมงานวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาลำปาง
2546 - นิทรรศการฮอมแฮงแป๋งข่าวเวียงละกอน จ.ลำปาง
2547 - นิทรรศการมหกรรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 4 ภาค ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
2547-ปัจจุบัน - นิทรรศการศิลปกรรม ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีต โตยฮอย” สล่าเมือง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
2548 - นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มสล่าเขลางค์ ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
2543 - 2 รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2545 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์มหาวิทยาศิลปากร กรุงเทพฯ

แนวความคิด
ความงาม-สีสัน-เหลี่ยมมุมมองของผาหินธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก ดิน-เคลือบ-ไป

 
 
 
*******************************