เรวัตร ดีแก้ว Raywat Deekaew
เกิด 21 ตุลาคม 2501 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 110 ถ.ราชโยธา อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-718541
การศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

การแสดงผลงานที่สำคัญ
- นิทรรศการจุลมหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการศิลปดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
- นิทรรศการ 9 สล่าเชียงราย ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
- แสดงงาน แกรนด์โอเพนนิ่ง อหิงสา แกลเลอรี่ เชียงราย
- นิทรรศการ รวมสล่า 9 อาร์ต แกลเลอรี่ เชียงราย
- นิทรรศการศิลปะ 200-2001 พิพิธภัณฑ์ ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น
- พิพิธภัณฑ์ศิลปไทเป ไต้หวัน

 
 
 
 
*******************************