ประยอม ยอดดี Prayom Yoddee
เกิด 12 เมษายน 2509 จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง (52190)
การศึกษา ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต เทคนิคภาคพายัพ

เกียรติประวัติ
2534 - เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ธ.กรุงเทพฯ
2535 - เหรียญทอง จิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ธ.กสิกรไทย
2538 - เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ธ. กรุงเทพฯ
2541 - เหรียญทองแดง จิตรกรรม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชย์ครอบ 50 ปี ธ.กสิกรไทย
แนวความคิด
ชื่อภาพ แต่งติ๋ว
ผสานความคิดในจิตรกรรม ล้านนาโบราณ และร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ด้วยงานลายเส้น ที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวมีชีวิต

 
 
 
 
*******************************