ประสงค์ ลือเมือง Pralong Luemuang
เกิด 5 เมษายน 2505 จังหวัดลำพูน
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 123/4 บ.พัฒนาเกิน ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 053-520298

นิทรรศการเดี่ยว
1988 - ไต๋ หริภุญชัย กรุงเทพ
1989 - From Soil and Water, โรงแรม Rivercity, กรุงเทพ
1990 - Moonlight in Tide, สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพ
1991 - Writing from Village, สถาบัน Britsh Council, กรุงเทพ
1998 - สัมภาระแห่งชีวิต, สุรพล แกลเลอรี่, กรุงเทพ

นิทรรศการครั้งสำคัญ
1988 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ, The National Museum of Contemporary Art, Korea
1993 - The First Asia-pacific of Contemporary art Trienial Brishene Australia
1996 - นิทรรศการศิลปะกาญจนภิเษก, กรุงเทพ
1997 - นิทรรศการ “ห้าคนเมือง” , กรุงเทพ
1998 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1999 - “AJAC 25 th New ART IN TOKYO” tokyo Metro politan Art museum, Ueno imperial park Tokyo, Japan

รางวัล/เกียรติยศ
1987 - รางวัลเหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง กรุงเทพฯ
- รางวัลเหรียญเงินเกียรตินิยมอันดับสอง, นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ, กรุงเทพ
- รางวัลยอดเยี่ยม, นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย, ธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพฯ
- Honorable Mention Prize, The Art Exhibition by Petroleum Authority of Thailand, Bangkok
1988 - รางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ, กรุงเทพ

 
 
 
*******************************