พรชัย ใจมา Pornchai Jaima
เกิด 12 พฤศจิกายน 2513 จังหวัด เชียงใหม่
ที่อยู่ 40 หมู่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5388-7509
อาชีพ ศิลปินอิสระ
การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว
2537 - นิทรรศการ “ก้าวแรกสู่สายทางสล่าลานนา” จ.เชียงราย
2546 - นิทรรศการ “ก้าวที่สองสู่สายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่
2547 - นิทรรศการ “ก้าวที่สามสู่สายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่

ผลงานสำคัญ
- จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดสันต้นม่วงเหนือ จ.เชียงใหม่
- จิตรกรรมฝาผนังหอมณเทียรธรรม วัดบุพผาราม จ.เชียงใหม่
- จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- ออกแบบงานแกะสลักไม้บานประตูหน้าต่างวัดแม่ก๊ะเหนือ เชียงใหม่
- ออกแบบกำแพงประตูวัดสันต้นม่วงเหนือ เชียงใหม่
- ออกแบบธรรมศาลา สำนักสงฆ์ฮอมบุญ เชียงใหม่

เกียรติประวัติ
2548 - รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
2546 - เหรียญเกียรติคุณ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2486-2546
2544 - โล่เกียรติคุณ จากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่
ี2542 - บุคคลดีเด่น ผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสมาพันธุ์พุทธศาสนิกชนโลก
2539 - รางวัลยอดเยี่ยมพู่กันทอง นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดย ธ.กสิกรไทย จำกัด
- รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมบัตรอวยพรวันสงกรานต์ โดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี โดยบริษัทสยามทีวีแห่งประเทศไทย จำกัด
- เยาวชนดีเด่น ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19
2537 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 18
2536 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17

 

 
 
 
*******************************