พิทักษ์ นิรภัย – Pitak Nirapai
เกิด 21 ตุลาคม 2502 จังหวัด ชุมพร
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพาะช่าง
ที่อยู่ / ที่ทำงาน / โทรศัพท์ 765 หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา ต.ต้นธงไชย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054-224765
การแสดงผลงานครั้งสำคัญ
2537-ปัจจุบัน แสดงงานศิลปเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 8, 9 , 10, 11, 12 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม.
2537-ปัจจุบัน แสดงงานนิทรรศการ เซรามิกภาคเหนือ จ.ลำปาง ครั้งที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18
2541 แสดงงาน “บัวบรมสมโภช” ณ หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545-ปัจจุบัน ร่วมแสดงงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
2544- ปัจจุบัน แสดงงานกลุ่มสล่าเขลางค์ จ.ลำปาง
2547-2548 แสดงงาน “ตามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง” ณ หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
2547-1548 ร่วมแสดงงาน ณ สถาบันปรีดีพนมยงค์ กทม.
2547 ร่วมแสดงงาน มหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 4 ภาค ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
2548 นิทรรศกาลเครื่องปั้นดินเผาสล่าเขลางค์ ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
2539 รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทศิลปกรรม เซรามิกแฟร์ จ.ลำปาง
รางวัลพิเศษ ประเภทศิลปกรรม เซรามิกแฟร์ จ.ลำปาง
2540 รางวัลดีเด่น ประเภทของที่ระลึก เซรามิกแฟร์ จ.ลำปาง
2545 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทหัตถกรรมไม่เคลือบเซรามิกแห่งชาติ รางวัลดีเด่น ประเภทหัตถกรรมมีเคลือบเซรามิกแห่งชาติ
2548 รางวัลดีเด่น ประเภทของที่ระลึก ไทยแลนด์เซรามิกแฟร์ จ.ลำปาง

แนวความคิด
ความเรียบง่ายและความพอดีก่อให้เกิดความงดงาม

 

 
 
 
 
*******************************