พิบูลศักดิ์ ละครพล Piboonsuk Lakornpol
เกิด 17 ธันวาคม 2493 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 47 ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
โทร. 054-499171, 01-2789006
การศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่

การแสดงผลงาน
- “ฉันฝันว่าฉันฝัน” ร้านบุ๊ค แอนด์ เบียร์ กรุงเทพฯ ธ.ค. 2532
- “เขียนสีแทนอักษร” ซันเดย์ แกลเลอรี่ จตุจักร กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2535
- “สายลมหอบความรักมาทักทาย” SPACE CONTEMPORARY ART เอกมัย กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2545
- “ลมหนาวป่าเหนือ” ร้านหนังสือเดินทาง ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2545
- “มุมสวยบนเกาะรัตนโกสินทร์” เจนอาร์ต ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ กันยายน 2546
- “THE LOVER” ร้านสิงห์สาโท อรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2547

แสดงกลุ่ม
- “นักเขียนบนความเงียบของหนังสือ” แสดงร่วมกับนักเขียน-กวีที่เขียนภาพ ศูนย์บ้านตึกนนทบุรี 2537
- “กรุงเทพฯราตรี” ร้านแซกโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ 2545 แสดงร่วมกับวสันต์ สิทธิเขตต์ มานะภู่พิชิต
- “จากภูเขาถึงทะเล” ร้านแซกโซโฟน อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ 2546 แสดงร่วมกับศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน 
ภาพผลงาน บ้านนอกคอกนา สีน้ำ
 
*******************************