นิตยา ตามวงค์ Nitaya Tamwong
เกิด 26 พฤศจิกายน 2511 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 17/11 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทร.(053) 704124, 01-6026219
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ

ประวัติการแสดงผลงาน
2543 - นิทรรศการศิลปกรรม “ความเหมือนที่แตกต่าง” ณ ศูนย์ศิลปสิปประภา กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ครั้งที่ 1 ณ อาคารเมอร์คิวรี กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิต และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย
- นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน” ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดเชียงราย
2546 - นิทรรศการ ผลงาน นักศึกษา อาจารย์ ศิลปิน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
- นิทรรศการแสดงเดี่ยว “เวลา-อารมณ์” ณ 9 Art Gallery / Architect Studi o จังหวัดเชียงราย
2547 - นิทรรศการ “มินิปรินส์” วิทยาเขตภาคพายัพ ครั้งที่ 5 เซ็นทรัลแอร์พอตร์พลาซ่า เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงราย ศิลปเพื่อหอศิลป์” ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดเชียงราย
- นิทรรศการศิลปกรรม “อ้อยเส้น ออมสี” ครั้งที่ 1 ณ ปาณิศา แกลลอรี จังหวัดเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายศิลปเพื่อหอศิลป์” ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “งานมินิ” ณ 9 Art Gallery/Architect Studio จังหวัดเชียงราย
2548 - นิทรรศการศึกษาศิลปกรรม “ฮอมปอยบ้านไม้คำ” อ.หางดง เชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม “19 ศิลปินร่วมใจ” ณ สตูดิโอบ้านป้าตี๊ จังหวัดเชียงราย
- นิทรรศการศิลปกรรม 2 คน “ณ เวลาแดดเหมย ดอกไม้” ณ ปาณิศา แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการแสดงเดี่ยว “ลั่นลมเปลี่ยนสี” ณ 9 Art Gallery/Acrhiect Studio จังหวัดเชียงราย


 

*******************************