ลิปิกร มาแก้ว Mr.Lipikorn makaew
เกิด 7 มกราคม 2515 จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ โทฯ 053 – 414250 –3 ,053 – 395005 , 01 - 9924129
ที่อยู่ปัจจุบัน เฮือนศิลป์คนยอง 64 หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
• รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
• รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 1
• รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมความจงรักภักดี มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
• รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานศิลปะของกลุ่มลานนา เชียงใหม่
• รางวัลชมเชย ศิลปะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต บริษัทโตชิบาไทยแลนด์จำกัด
• ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิชาศิลปกรรม ประจำปี 2546

แนวความคิด
วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกับศิลปะ
ศิลปะเป็นสื่อแสดงออกซึ่งตัวตนของข้าพเจ้า

 

 
 
 
 
*******************************