กิตติพงษ์ สุริยทองชื่น (Mr.Kittipong Suriyatongchuen)
เกิด 23 ตุลาคม 2513 เชียงใหม่
ที่อยู่ 548 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-452839, 01-58845492
E-mail: tepdoi@yahoo.com
การศึกษา ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์
2535-2543 -อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

รางวัล/เกียรติยศ
2546 - รางวัลดีเด่น โดยธนาคารกรุงไทย นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ
2542 - รางวัลดีเด่น ประกวดประติมากรรม ติดตั้ง ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
2541 - รางวัลชนะเลิศ ประกวดประติมากรรมขนาดเล็ก โดยบริษัทมาลาเคมีอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
2540 - รางวัลชนะเลิศ ประกวดประติมากรรม ติดตั้ง ณ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
2538 - เยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2538 โดยสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ส.ย.ช)
2537 - รางวัลยอดเยี่ยม ประกวดประติมากรรมเชียงใหม่ 700 ปี โดยสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ส.ย.ช.)
2536 - รางวัลชมเชย ประติมากรรมติดตั้งสวนสิริกิติ์ โดยสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชน
2535 - รางวัลดีเด่น ประกวดประติมากรรม ณ จังหวัดลพบุรี
2532 - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะสถาบันเทคโนโลยีทั่วประเทศ

 
 
 
 
*******************************