จรุญ ไชยจิตร Jaroon Chaijit
Born 14 April 1949
Address 205 Moo 13 Arsom Hub Mhai, Ban Houy Sanyao T.Dong Maka A.Mae Lao Chiangrai 57250
Tel.. 01-950-1609

Educations :
Practicing (Dhamma) Buddha Teaching, Pali, High Scholl from Temple
- Art studied by himself.
- Learn how drowing pictures from phra Somboon Wongsathan
- Studied Sculpture with professor miciam yibinsoi
- Instructor of industial Department ent.
- Designed and instruct the wood craving that building Doi Tung palace and the musical musium and local culture of Mae Fah Long.
- Visiting and Studying the wood craving at Tiansin, CHINA.
- Having the personal Exhibition since 1981-2005

Concept :
The satisfaction of nature which life proceeding of the status of nature that was the abstract in our thought. That built the form of culture which inspired, building on stone or wood that was the created
Of nature which created of cultuve in the natterialized and nature.
ความตรึงใจต่อธรรมชาติ ความตรึงใจต่อการใช้ชีวิต รวมกับสภาวะทางธรรมชาติเป็นนามธรรมในห่วงสร้างรูปทรงทางประติมากรรมจากความตรึงใจจำหลักลงบนหินหรือไม้เกิดเป็นงานประติมากรรมทั้งนามธรรมและธรรมชาติ 
ภาพผลงาน -
 
*******************************