ฉลอง พินิจสุวรรณ Chalong Pinitsuwan
เกิด 6 ตุลาคม 2495 จังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ 250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซอย 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5371-2137, 0-9631-9438
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
อดีต อาจารย์สอนศิลปะ โรงเรียนพานพิทยาคม, โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม 28 ปี
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
 

ประวัติการแสดงผลงานศิลปกรรม
(พ.ศ.2532 – 2548) รวม 40 ครั้ง มีครั้งสำคัญ ดังนี้
2532 - นิทรรศการศิลปะ กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2533 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย กลุ่มศิลปไทย 23 ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง จังหวัดสุโขทัย
- นิทรรศการศิลปกรรม “ 9 สล่าเชียงราย ” ณ โรงแรทดุสิตธานี กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปกรรม “ชีวิตกับงาน 40 ล้านนา”ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่
2540 - Asian Arts and Crafts Exhibition , Fukuoka Asian Art Museum , Japaqn
2541 - Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542- นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
2544 - นิทรรศการศิลปะ “ ศตวรรษศิลปสร่วยสรวง” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
2545- นิทรรศการศิลปะเนืองในอนุรักษ์มรดกนครล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
- นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546- นิทรรศการศิลปะ “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” จังหวัดเชียงราย
2547- นิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547 : 30 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย” ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณ
2515- รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้นนิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่
- รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้ำ นิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่
2542 - ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย
- ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จาก คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ
2543 - ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2548 - ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอด ผลงานจิตรกรรม จาก สมาคมชาวเหนือ
แนวความคิด การเข้าใจอดีต ทำให้เราเข้าใจปัจจุบัน
การเข้าใจปัจจุบัน ทำให้เราไม่หวั่นไหวต่ออนาคต

- เปิดเข้าชมทุก ฤดูกาล
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
- หยุด ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร

นิทรรศกาลศิลปกรรมร่วมสมัย 49 ศิลปินไทยแดนล้านนา  
   *******************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หอศิลป์ไตยวน โทรศัพท์ 0-5371-2137, 0-9631-9438

หรือ
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.เชียงราย

ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ถ.ประสพสุข อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร . 053-740-584 Fax. 053-740-598
อีเมล์: tourinfochiangrai@yahoo.com