อำนวย บัวงาม Amnuay Bua-ngam
เกิด 5 ตุลาคม 2490 จังหวัดสุโขทัย
ปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
การศึกษา ศบ.วิทยาเขตเพาะช่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)
ที่อยู่ 446 ม.4 บ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 01-5311307

การแสดงผลงานศิลปะครั้งสำคัญ
2532 - นิทรรศการศิลป ไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2536 - นิทรรศการศิลปะสล่าเชียงราย
- ศิลปะบนลานดินสู่ถิ่นอันดามัน ภูเก็ตออร์คิดการ์เด็นแอนด์ไท วิลเลจ
2538 - นิทรรศการศิลปะ “20 สล่าเชียงราย” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
- แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
2539 - แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์ครูเทพ จ.เชียงใหม่
- ส่งผลงานไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น
2540 - การแสดงศิลปะไทย BRITISH AIRWAYS ณ โรงแรมเชอราตัน
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 Golden Jubilee. Art Exhibition 50 Years of Thai Art ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2542 - นิทรรศการ “ฮอมปอยสล่า” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพแกะสลัก อ.งาว จ.ลำปาง
2543 - The Exhibition of Arts 200 Chiang Rai ณ หอศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย
- ส่งผลงานแกะสลักไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น Creating Into The 21 st Century Asian Exhibtion Of Arts And Crafts
2544 - การแสดงนิทรรศการศิลปะสล่าเชียงราย ครบรอบ 100 ปี สมเด็จฯ (สมเด็จย่า) ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย
2545 - นิทรรศการ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการ “เพื่อสันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาพผลงาน -
 
*******************************