คณะมัคคุเทศก์น้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ผู้นำนักท่องเที่ยวขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
คณะมัคคุเทศก์น้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ผู้นำนักท่องเที่ยวขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

ภาพนี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 496736 ครั้ง


ปิดหน้านี้