Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 12 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
ลำดับ
รายชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย
 0-5374-4674-5, 0-5371-7433, 0-5324-8604, 0-5371-7434
2
การบินไทย
 0-5371-1179, 0-5371-5207, 0-5371-5734 0-5379-3059
3
โครงการพัฒนาดอยตุง
 0-5376-7015-7 0-5376-7077
4
จังหวัดเชียงราย
 0-5371-1123  
5
ชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย
 0-5371-4519 0-5371-1869
6
ชมรมธุรกิจโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย
 0-5371-1800, 0-5371-2973  
7
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
 0-5373-1008-9, 0-5373-1715  
8
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
 0-5379-1663, 0-5379-1332, 0-5379-1817  
9
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 0-5377-7303, 0-5377-7118, 0-5378-4436  
10
ตำรวจท่องเที่ยว
 0-5374-0249, 0-5371-7796, 0-5374-0249  
11
ท่าเรือซีอาร์ (เชียงราย)
 0-5375-0009  
12
ท่าเรือศรีวรรณ (บริการล่องเรือแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ)
 0-5378-4101  
13
ท่าเรือเชียงแสน (บริการล่องเรือไปสิบสองปันนา, ประเทศจีน)
 0-5365-1136  
14
ไทยแอร์เอเชีย 
0-5379-3545, 0-5379-8275  
15
เทศบาลนครเชียงราย
 0-5371-1333-4, 0-5371-7660, 0-5371-3272  
16
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
 0-5374-0088  
17
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
0.-5371-3349  
18
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
  0-5378-4060-3 0-5378-4062
19
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 0-5377-7102, 0-5365-0723-28  
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 0-5377-6000  
21
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 0-5391-7026, 0-5391-6038  
22
ไร่แม่ฟ้าหลวง
 0-5371-1968, 0-5371-2429  
23
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 0-5371-1300  
24
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
 0-5371-7499 0-5371-7032
25
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
 0-5371-1366, 0-5371-5830-3  
26
วิทยุชุมชนเชียงราย
 0-5376-8298-9  
27
ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย
 0-53754991-2 053-754991
28
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จ.เชียงราย
0-5371-6519  
29
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 0-5360-9249  
30
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
0-5371-0195-6  
31
สมาคมท่องเที่ยว จ.เชียงราย
 0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299 0-5371-5691
32
สมาคมรถเช่า จ.เชียงราย
0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299  
33
สถานีตำรวจ
 0-5371-1184, 0-5371-1599, 0-5371-1444  
34
สนามบินนานาชาติ จ.เชียงราย
0-5379-8000, 0-5379-3048, 0-53793-3071  
35
สถานีขนส่ง จ.เชียงราย
0-5371-1224  
36
หอการค้า จ.เชียงราย
 0-5377-4880, 0-5370-0330  
37
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (พิพิธภัณฑ์ฝิ่น)
0-5378-4444-6 0-5365-2133
38
อำเภอเมืองเชียงราย
 0-5371-9695, 0-5371-1288  
39
โอเรียนไทยแอร์ลาย
0-5379-3555, 0-5379-3041  
40
อำเภอเชียงแสน
0-5377-7058, 0-5377-7110  
Untitled Document