Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 16 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ที่อยู่: 115/5 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5391-0999, สายด่วนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 053-700200
โทรสาร. 0-5371-7032
http://www.ksbrhospital.com
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่: 981 ถ.สถานพยาบาล อ.เมือง จ.ชร.57000
โทร. 053-711300 , 713044, 713046-7, 716074
แผนกธุรการ 053-711307
ฝ่ายเวชกรรมสังคม 053-718009
ศูนย์โทรศัพท์ 053-719154
งานทันตกรรม 053-717588 ท 1039 ถ.สถานพยาบาล อ.เมือง จ.ชร. 57000
ตึกอำนวยการ 053-711303 ท 891 ถ.สถานพยาบาล อ.เมือง จ.ชร. 57000

รพ.เชียงแสน ที่อยู่: รพ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.ชร57150
โทร 053-777017
รพ.ขุนตาล ที่อยู่: อ.ขุนตาล จ.ชร 57340
โทร 053-606220-2
รพ.เทิง ที่อยู่: อ.พญาเม็งราย จ.ชร.57290
โทร 053-795259
รพ.พญาเม็งราย ที่อยู่: รพ.พญาเม็งราย
โทร053-799033
รพ.พาน ที่อยู่: รพ.พาน อ.เมืองพาน จ.ชร 57120
โทร 053-721345
รพ.แม่จัน ที่อยู่: ถ.พหลโยธิน อ.แม่จัน จ.ชร 57110
โทร 053-771056, 660831, 660961, 660292 274
.รพ.แม่สรวย ที่อยู่: อ.แม่สรวย จ.ชร.57180
โทร 053-786178, 786017
รพ.แม่สาย ที่อยู่: หมู่ 1 พรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.ชร 57130
โทร 053-731300-1 101
รพ.เวียงป่าเป้า ที่อยู่: อ.เวียงป่าเป้า จ.ชร.57170
โทร 053-781343 ,648815 , 649058
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ ที่อยู่: 354 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.ชร.57140
โทร 053-791751-2, 791007, 791206-7
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ที่อยู่: 17 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.ชร 57000
โทร 053-711366
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ที่อยู่: โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.ชร.57000
โทร 053-717649-51
รพ.แม่ฟ้าหลวง ที่อยู่: หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวงจ.ชร.57110
โทร 053-765402 200
รพ.เวียงแก่น ที่อยู่: หมู่ 6 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.ชร.57310
โทร 053-608146151
รพ.เวียงเชียงรุ้ง ที่อยู่: ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร. 57210
โทร 053-953137-9
รพ.สมเด็จพระญาณสังวร ที่อยู่: ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.ชร. 57210
โทร 053-768750-4
Untitled Document