Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 15 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
หากต้องการเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้านควรศึกษาข้อมูลสำคัญนี้ไว้

จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี 3 จุดคือ

1. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 61 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามชายแดนไทย-พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปถึงเชียงตุง (ประเทศจีน) ได้โดยทางรถยนต์ ประมาณ 162 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

ข้อมูลสำคัญ
- ด่าน อ.แม่สายเปิดทำการเวลา 06.30 – 18.30 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย เปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้น วันเสาร์เปิดทำการครึ่งวัน ในส่วนของแผนก งานบริการและงานขออยู่ต่อ และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าเพียงแต่ไปแสตมป์วีซ่าที่ด่านทั้งฝั่งไทยและฝั่งพม่า สามารถท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 5 กม.ในเขตพม่าแต่ถ้าต้องการเดินทางไปไกลกว่านั้นต้องขอทำวีซ่าเข้าประเทศที่ด่านพม่า การทำวีซ่าเข้าประเทศพม่าประมาณ 1,000-1,300 บาท
- การข้ามแดนไปประเทศพม่าต้องทำบัตรผ่านแดนฝั่งไทย 30 บาท และฝั่งพม่า 10 บาท(เดินเท้า) แต่ถ้านำรถยนต์เข้าไปต้องเสียอีก ตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่พม่าจะเรียกเก็บ
- การเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า เมื่อเดินทางผ่านด่านพม่าเข้าไปแล้วจะมีคิวรถโดยสาร รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าไปในเมือง นักท่องเที่ยวอาจจะเหมารถเข้าไปก็ได้

มีบริษัทนำเที่ยวคือ
- มัณฑเลย์ ทราเวล เซอร์วิส 382 หมู่ 7 พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย โทร.053-640086-7
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com - พีดีทัวร์ 620/1 ถ.ธนาลัย อ.เมือง โทร. 053-740088
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com


**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย โทร.053-731008 ,053-733103

**********************************************************************

2. ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงรายประมาณ 60 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา จีนตอนใต้ ใช้เวาลาเดินทางประมาณ 1 วัน ไปกับเรือของบริษัทสามเหลี่ยมทองคำ (เทียนสาการเดินเรือท่องเที่ยวสิบสองปันนา) จำกัด ไปเทียบท่าที่แคว้นสิบสองปันนา ราคา 4,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารบนเรือและที่พักที่เมืองกวนเหล่ย) เรือออกเวลา 06.00 น. (ออกทุกวันจันทร์, พุธ, เสาร์ ) โทร. 053-651136 เมื่อเดินทางไปถึงสิบสองปันนาแล้วก็นั่งรถโดยสารไปเมืองคุนหมิงและประเทศจีนต่อไป (ถนนลาดยาง)

** สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสนเปิดทำการ 08.30 – 16.30 น. ทุกวั

มีบริษัทนำเที่ยว คือ
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com
- แม่สลองทัวร์ 882-4 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-716505-7 ,053-712515 โทรสาร. 053711011
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน โทร.053-777303 ,053-777118 , 053-784436 หรือ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โทร. 053-777058, 053-777110

**************************************************************

3. ด่านอำเภอเชียงของ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ห่างจาก อ.เมืองเชียงราย ประมาณ 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ด่านอำเภอเชียงของตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทรายและเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทร์ แล้วกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลสำคัญ
- ด่านเปิดทำการ เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน
- สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ เปิดทำการ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
- การทำวีซ่า สามารถไปทำที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว สำหรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยสามารถไปทำที่หน้าด่านประมาณ 1,500 บาท (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
- สำหรับการเดินทางไปฝั่งลาวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเดินทางไป 1 วันหรือ15 วัน จะต้องทำวีซ่าทุกครั้ง แต่การกลับเข้ามายังประเทศไทยจะต้องแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ยกเว้นสำหรับบางประเทศจะต้องทำวีซ่าเข้ามาใหม่
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าแล้ว ต้องนำวีซ่าไปแสตมป์ที่ด่านฝั่งไทย เสร็จแล้วนั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือบั๊คไปด่านฝั่งลาวเพื่อแสตมป์วีซ่าอีกรอบ เมื่อแสตมป์วีซ่าที่ฝั่งลาวเสร็จ นั่งสามล้อต่อไปยังท่าเรือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จึงถึงท่าเรือ หลังจากนั้นก็นั่งเรือไปหลวงพระบาง (เรือช้าเป็นเรือยาวประมาณเรือด่วนเจ้าพระยา มีผนังปิดสองด้าน เจาะช่องลงเรือตรงกลางและหัว-ท้าย)
- การแลกเงินสามารถแลกได้ตามร้านค้าทั่วไปในประเทศลาว อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 250-280 กีบ= 1 บาท
- ทางด่านลาวจะเก็บค่าล่วงเวลาเฉพาะวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ประมาณคนละ 30 บาท
- ค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองประมาณ 3,000 บาท
- ถ้าเดินทางข้ามไปเมืองห้วยทราย (สปป.ลาว) สามารถนั่งเรือโดยสารไปได้ทั้งชาวไทย - ต่างประเทศ คนละ 20 บาท เรือออกเวลา 08.00 – 18.00 น.
- สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปหลวงพระบาง สามารถไปโดยเรือโดยสาร
- เรือเช้า ราคาประมาณ 900 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน และต้องไปค้างคืนที่บ้านปากแบ่ง 1 คืน (ห้องพักคนละ 150 บาท) ก่อนจะออกเดินทางไปหลวงพระบางในวันรุ่งขึ้น เรือออกประมาณ 1-2 เที่ยว/วัน (เรือ 1 ลำนั่งได้ ประมาณ 40 ที่นั่ง) เรือออกเวลา 09.30-11.30 น. (สามารถติดต่อชมรมท่องเที่ยวเชียงของ โทร. 053-791993
- เรือเร็ว ราคาประมาณ 1,450 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง เรือออกประมาณ 2-3 เที่ยว/วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร ถ้าผู้โดยสารเต็มที่นั่ง เรือก็จะออกทันที และเรือเที่ยวต่อไปก็มารอแทน (เรือ 1 ลำนั่งได้ 6 คน) เรือออกเวลา 09.00 – 10.00 น.

มีบริษัทนำเที่ยวคือ
- เชียงของการท่องเที่ยว 357 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรายโทร. 053-655381 โทรสาร. 053-791993
- น้ำโขงทราเวล 408 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร. 053-791170 /053-791802 ,053-655102 - เอกลักษณ์ทัวร์ 412 หมู่ 1หมู่บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร.053-655391
- เชียงรายฟาร์อีส นอร์ท นำเที่ยว 916/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-715690, 01-5153584 โทรสาร.053-715691
- แม่โขงการท่องเที่ยว 891/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง โทร. 053-752536
- สี่เลนส์ทัวร์ 131/6 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-700617-20 โทรสาร. 053-700796 ,053-773640,053- 773644 (เรือนำเที่ยวแม่น้ำโขง ก.ค.-พ.ย.) www.4lens.com / www.fourlens.com
-บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 811/3 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57000 โทร :053-742-844-9, 053-712-884 แฟ็กซ์ 053-742-854 http://www.pb-travelthailand.com
- บริษัทล้านช้าง อีซี่ทริป เลขที่ 88/8 หมู่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย โทร. 09-9222030, 06-9106222, 09-6355999, โทรสาร: 053-655174 http://www.discoverylaos.com/
- รวมมิตรเชียงรายทัวร์ 135 หมู่ 3 ซ.นานม ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (บริการนำเที่ยว ไทย-พม่า-จีน-คุณหมิง-ต้าหลึ่-ลี่เจียง ฯลฯ) มือถือ 01-8828005 โทร053-732068 053-732160 แฟ็กซ์ 053-734115 http://www.ruammitchiangraitour.com

**สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โทร. 053-791663 ,053-791332

สถานที่ติดต่อ :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สาย. อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ

Untitled Document