Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 12 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
ข้อมูลธนาคาร และ ที่แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สาขาเชียงราย 821/1-3 ถ.อุตรกิจ
โทร 0-5374-0741-7

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเชียงราย 153/3 ถ.ธนาลัย
โทร 0-5360-0188 , 0-5360-0199
โทรสาร 0-53744348

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
สาขา สำนักงานเขตเชียงราย
573 ต.รอบเวียง
โทร 0-5374-0003
โทรสาร 0-5374-0972
ฝ่ายสินเชื่อ 0-5374-0970-1
จัดการทรัพย์สินเชื่อ 0-5374-0970-1
งานคดี 0-5374-0974-5

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)สาขาเชียงราย 913 ถ.พหลโยธิน
โทร 0-5371-7476-81
โทรสาร 0-5371-7482

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
866/18 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
โทร 0-5371-8114-5
โทรสาร 0-5371-8116
ศูนย์ประเมินหลักทรัพย์ 0-5374-2807-8

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาบ้านดู่
ถนนเชียงราย-แม่จัน
โทร 0-5370-3089
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน (มหาชน)
สาขาเชียงราย 728 ถ.อุตรกิจ โทร 0-5371-7654-6,0-5360-0279
โทรสาร 0-5371-7657

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
836/21 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน โทร 0-5371-7100-6 ,โทรสาร 0-5371-7107
184 ต.รอบเวียง โทร 0-5371-7676

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาเชียงราย (2)
785/1 ถ.พหลโยธิน โทร 0-5371-6650-8
สำนักงาน แลกเปลี่ยนเงินตรา ต.บ้านดู่ 0-5379-3076

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
โทร 0-5375-4144-5,0-5371-7485,0-5375-4147-8
โทรสาร 0-5371-7489-90
หน่วยแก้ไขนี้ 0-5375-4913

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงราย
517 สุขสถิตย์
โทร 0-5371-1258,0-5360-2272
ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา 0-5371-5659
โทรสาร 0-5371-1256
สำนักธุรกิจ 0-53752540-6
Untitled Document