Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 12 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
บทความ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
นมัสการ พระธาตุประจำปีเกิด (12 ปีนักษัตร)

นมัสการพระธาตุประจำปีชวด (หนู) พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้

         ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุของพระองค์ในภายหน้า ต่อมาราวปี พ.ศ. ๑๙๙๕ นางเม็งและนายสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยต้นทอง คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดจอมทอง ในสมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) กษัตริย์องค์ที่ ๑๔ แห่งราชวงศ์มังราย ได้สร้างวิหารจัตุรมุข ภายในมีมณฑปปราสาทเพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุ เจ้าเมืองเชียงใหม่หลายพระองค์ได้อันเชิญพระบรมธาตุศรีจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำการสักการะ โดยมีวัดต้นเกว๋นที่ อ.หางดง เป็นวัดที่หยุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุเข้าเมือง

         ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ มีพิธีแห่พระบรมธาตุไปบูชาข้าวที่อุโบสถและให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำ โดยจะมีการกล่าวบทอันเชิญ และใช้ช้อนทองคำเชิญพระธาตุจากผอบมาประดิษฐานในโกศแก้วที่ตั้งบนพานเงิน ตามธรรมเนียมเดิมควรนำน้ำจากน้ำแม่กลาง เจือน้ำหอมหรือแก่นจันทร์มาใช้สรง หรือจะเป็นน้ำสะอาดเจือของหอมก็ได้

คำบูชาพระธาตุ

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ
ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ๑๕๗ บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

 การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ไปทาง จ.ลำพูน ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดอยู่ฝั่งซ้าย

- รถโดยสาร มีรถโดยสารกรุงเทพ-เชียงใหม่ ขึ้นรถที่ สถานีขนส่งหมดชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- รถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- เครื่องบิน สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 นมัสการพระธาตุประจำปีฉลู (วัว) พระธาตุลำปางหลวง ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเสด็จถึงหมู่บ้านลัมภการีวัน ลัวะชื่ออ้ายคอนได้นำน้ำผึ้งใส่กระบอกไม้พางและมะพร้าวมาถวาย พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่า ที่นี่จะมีนครชื่อ ลัมพาง และได้มอบพระเกศาธาตุให้ลัวะอ้ายคอนนำไปประดิษฐาน ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ได้นำพระธาตุหน้าผากและพระธาตุลำคอมาประดิษฐานที่นี่

       พระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่กลางเวียงโบราณ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเวียงทางศาสนาโดยเฉพาะภายในวัดมีสิ่งน่าชมมากมาย ได้แก่ วิหารพระพุทธ เป็นวิหารไม้แบบล้านนาที่ตกแต่งด้วยลายคำ คือลายทองบนพื้นแดง และภายในสามารถเห็นภาพเงาพระธาตุที่ลอดผ่านรูผนังปรากฏบนผืนผ้า วิหารน้ำแต้ม เป็นวิหารโถงมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่ของล้านนา วิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานซุ้มพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัด และมีภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ และชาดกที่เขียนในราวสมัยรัชกาลที่ ๕ หอพระพุทธบาท เป็นอีกแห่งที่ปรากฏภาพเงาพระธาตุ แต่ห้ามมิให้ผู้หญิงขึ้น และที่หอพระแก้ว ประดิษฐานพระแก้วจากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระพุทธรูปคู่เมืองลำปาง

คำบูชาพระธาตุ

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง
วะระชินะธาตุง 

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ๕๔๑ บ้านลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตากมาถึงลำปาง ระยะทางประมาณ ๕๙๙ กม. จากตัวเมืองลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ทางไปเถิน) ถึงหลัก กม. ที่ ๕๘๖ เลี้ยวขวาไป อ.เกาะคา จากนั้นจะมีทางแยกเลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔ ไปอีกประมาณ ๓ กม. จะมีทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้ายมือ

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-ลำปาง ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ผ่านสถานีลำปาง ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗ ผ่านสถานีลำปาง ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- สายการบิน พี.บี.แอร์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ลำปาง ออกทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชม. สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๖๑-๐๒๒๑-๖

------------------------------------------------------------------------------------

 นมัสการพระธาตุประจำปีขาล (เสือ) พระธาตุช่อแฮ แพร่

พระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ จากรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวัดบ่งบอกว่ามีอายุราว พ.ศ. ๑๙๐๐ แต่ตำนานพระธาตุได้เล่าประวัติอันเก่าแก่ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงดอยโกสิยธชัคคะบรรพต และพบกับเจ้าลาวนามลัวะอ้ายค้อม เมื่อขุนลัวะทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าจึงนำภัตตาหารมาถวาย พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าที่นี่ต่อไปจะมีเมืองชื่อเมืองแพร่

      ในครั้งนั้นพระอรหันต์และพระยาอโศกที่เสด็จมาด้วยได้ทูลขอพระเกศาธาตุมอบให้ขุนลัวะไปบรรจุโกศแก้วแล้วนำไปไว้ในถ้ำด้านตะวันออกของดอยที่ประทับ และพระพุทธเจ้าทรงมีรับสั่งว่า หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วให้นำพระธาตุข้อศอกข้างซ้ายมาประดิษฐานที่นี่
      นามของพระบรมธาตุเจดีย์นี้มีเรื่องเล่าว่า มาจากการที่ขุนลัวะนำผ้าแพรมารองรับพระเกศาธาตุ จึงมีชื่อว่า ช่อแพร และเพี้ยนเป็นช่อแฮ ในภายหลัง แต่บ้างก็ว่ามีชาวบ้านนำผ้าแพรอย่างดีมาผูกบูชาองค์พระธาตุ

      งานนมัสการพระธาตุจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นงานประจำปีที่สำคัญของชาวเมืองแพร่ ในงานมีการแห่ตุงหลวงถวายแด่องค์พระธาตุและการแสดงมหรสพ

 คำบูชาพระธาตุ

โกเสยัง ธะชัคคะ ปัพพะเต พุทธะธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสันเนนะ อะหังวันทามิ
สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : หมู่ ๕ ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปจนถึง จ.นครสวรรค์ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปถึง จ.พิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไป จ.อุตรดิตถ์ ถึง อ.เด่นชัย จ.แพร่ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สู่ จ.แพร่ ระยะทางประมาณ ๕๘๐ กม.

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-แพร่ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- สายการบินแอร์อันดามัน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-แพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายบินแอร์อันดามัน โทร. ๐-๒๒๒๙-๙๕๐๐

 ----------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย) พระธาตุแช่แห้ง น่าน

พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนยอดดอยขนาดเล็กนอกเมืองน่าน มีเรื่องราวเล่าว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์สรงน้ำอยู่ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง ๗ ศอกไว้ด้านบน

       ต่อมาราว พ.ศ. ๑๘๙๖ สมัยพระยากานเมือง ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบพระธาตุ ๗ พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงินอย่างละ ๒๐ องค์ ให้พระยากานเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็นพระธาตุแช่แห้งคู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้

       ในวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ทางวัดมีการจัดงานนมัสการพระธาตุแช่แห้งในงานมีมหรสพ การแห่ตุงถวายพระบรมธาตุ และการจุดบอกไฟถวายเป็นพุทธบูชาตามธรรมเนียมดั้งเดิม

คำบูชาพระธาตุ

ปายาตุภูตา อะตุรานุภาวะจีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปัฏฐานะปุระ
เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุจิรัง อะหังวันทามิ
ตังชินะธาตุง เสตะฐานะ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ 

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ดกิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปจนถึง จ.นครสวรรค์ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ไปถึง จ.พิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไป จ.อุตรดิตถ์ ถึง อ.เด่นชัย จ.แพร่ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ไปจนถึง จ.น่าน ระยะทางประมาณ ๖๖๘ กม. จากตัวเมืองน่านใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๖๘ ทางไป อ.แม่จริม ประมาณ ๒ กม. จะเจอสามแยก เนินเขาด้านหน้าเป็นทางขึ้นสู่พระธาตุแช่แห้ง

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-น่าน ขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

 ---------------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีมะโรง (งูใหญ่) พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ (วัดพระสิงห์ เชียงใหม่)

 พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ในตำนานสิหิงคนิทานและพงศาวดารโยนก เล่าประวัติว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไป ๗๐๐ ปี พรเจ้าสีหลและกษัตริย์องค์อื่นใคร่ทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้า มีแต่พระยานาคที่เคยเห็นพระองค์ จึงแปลรูปเนรมิตตนเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระเจ้าสีหลได้กระทำการบูชา ๗ วัน ๗ คืน และให้ช่างภาพถ่ายแบบพระพุทธรูปไว้

       ต่อมาพระร่วงแห่งสุโขทัยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธสิหิงค์ ใคร่จะได้บูชาจึงบอกกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งเมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าสิริธรรมได้ส่งทูตไปขอจากลังกาอัญเชิญไปให้พระเจ้าสุโขทัย ต่อมาพระพุทธสิหิงค์ถูกอันเชิญไปยังเมืองสำคัญจนกระทั่งราวปี พ.ศ. ๑๙๘๓ เจ้ามหาพรหมได้อันเชิญพระพุทธสิหิงค์จากำแพงเพชรมาถวายพญาแสนเมืองมาแห่งเชียงใหม่ เดิมพญาแสนมืองมาจะให้อันเชิญไปประดิษฐานที่วัดบุปผาราม แต่เมื่อรถที่อัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระ (ชื่อเดิมวัดพระสิงห์) รถเกิดติดขัดไม่สามารถชักลากไปได้ จึงให้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่วัดนี้ ในปี พ.ศ. ๒๐๖๓ พระเมืองแก้วได้สร้างวิหารลายคำ เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมสมัยรัชการที่ ๕ เรื่องสังข์ทอง ฝีมือช่างล้านนา และเรื่องสุวรรณชาดก ฝีมือช่างภาคกลาง

       ในช่วงสงกรานต์ของทุกปี มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานบนบุษบก แห่แหนรอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ

คำบูชาพระธาตุ

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ
สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ถ.สามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ลำปาง แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ สู่ จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ กม.

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

 ------------------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก) พระศรีมหาโพธิ์หรือต้นโพธิ์ (วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่)

พระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา สำหรับชาวล้านนายังมีความเชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ศักด์สิทธิ์ ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์และเครื่องประกอบพิธีกรรมใต้ต้นโพธิ์

     สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่มีพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิด สามารถบูชาต้นโพธิ์ตามวัดแทนได้ โดยที่วัดมหาโพธาราม เชียงใหม่นี้ เป็นวัดสำคัญที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก และพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัด ทรงให้นำต้นโพธิ์จากลังกามาปลูก พร้อมทั้งจำลองสัตตมหาสถาน คือสถานที่ ๗ แห่งที่พระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขก่อนเผยแผ่ศาสนา ได้แก่

  • ปฐมโพธิบัลลังก์ คือต้นโพธิ์ที่ประทับตรัสรู้
  • อนิมิตเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าประทับทอดพระเนตรต้นโพธิ์หลังตรัสรู้
  • รัตนจงกลมเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกลม ๗ วัน
  • รัตนฆรเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าพิจารณาพระอภิธรรม
  • อชปาลนิโครธเจดีย์ คือต้นไทรที่พระพุทธเจ้าประทับ
  • มุจลินทเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นจิก ใกล้สระมุจลินท์
  • ราชายตนเจดีย์ คือต้นเกดที่พระพุทธเจ้าประทับ
    ที่สำคัญคือพระเจดีย์ประธานของวัดที่จำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยา มีลายปูนปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมากที่ผนังด้านนอกของห้องคูหาส่วนฐานพระเจดีย์

คำบูชาพระธาตุ

โพธิรุกเขปูเชนิ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ. นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ลำปาง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ สู่ จ. เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ กม. จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาตาม ถ. ช้างเผือกถึงสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๖๐๐ ม. วัดจะอยู่ฝั่งขวา

- รถโดยสาร มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- รถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- เครื่องบิน สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

-----------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า) พระธาตุชเวดากอง พม่า

สามารถเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุเมืองตากแทนพระธาตุชเวดากองที่ประเทศพม่าได้ เนื่องจากเป็นพระเจดีย์ที่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้จำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากองโดยครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมไว้

         ในตำนานพระเจ้าเลียบโลกได้กล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดนี้ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเมืองตากจนมาถึงดอยมหิยังคะที่ร่มรื่น และทรงมอบพระเกศาให้พระอรหันต์ พร้อมทั้งรับสั่งว่าหลังจากที่เสด็จปรินิพพานแล้วให้นำพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองตากจึงเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ

         ในวันขึ้น ๑๔ และ ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ (ปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ของทุกปี จะมีงานพิธีสมโภชและสักการะพระบรมธาตุ เรียกว่า งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

คำบูชาพระธาตุ

พุทโธพุทธะ หัตถะฏะฐิ พุทธะเจติยะ
คันธะวะรัง สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : หมู่ ๓ บ้านท่าพระธาตุ ต. เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ. นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ สู่ จ.ตาก ระยะทางประมาณ ๔๒๕ กม. จากตัวเมืองตากใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๗ ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก ไปประมาณ ๓๕ กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ไปอีกประมาณ ๑ กม. จะถึงวัด

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-ตาก ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

 -----------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีมะแม (แพะ) พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ การประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมีขึ้นราวปี พ.ศ. ๑๙๑๖ สมัยพญากือนา (พ.ศ.๑๘๙๘-๑๙๒๘) ในยุคทองของล้านนา พระองค์ได้อาราธนาพระสุมนเถระจึงอันเชิญพระบรมธาตุที่พบเมืองปางจามาด้วย

        พระบรมธาตุนี้ได้ทำปาฏิหาริย์แยกเป็นสององค์ องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดบุปผารามอีกองค์หนึ่งพญากือนาได้อาราธนาสถิตเหนือช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายที่ประดิษฐาน ช้างมงคลเดินขึ้นมาถึงยอดดอยสุเทพ แล้วร้องสามครั้ง ทำทักษิณาวรรตสามรอบ และล้ม (ตาย) ลง ภายหลังอัญเชิญพระบรมธาตุลงมา พญากือนาให้ขุดหลุมประดิษฐานพระบรมธาตุและก่อพระเจดีย์สูง ๕ วา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๐๘๑ สมัยพระเมืองเกษเกล้า ได้ก่อเป็นพระเจดีย์สูงใหญ่สีทองเช่นทุกวันนี้

         มีความเชื่อว่าหากบูชาพระธาตุในทิศทั้งสี่แล้วจะทำให้มีสติปัญญาดี สมัยก่อนในวันวิสาขบูชามีประเพณีการขึ้นพระธาตุ โดยชาวบ้านจะเดินลัดเลาะป่าขึ้นสู่องค์พระธาตุ

คำบูชาพระธาตุ

สุวัณณะเจติยัง เก สะวะระมัตถะลุงคัง วิรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระเท
เวหิสัพพะปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา
คำบูชาพระธาตุตามทิศ
นมัสการองค์พระธาตุด้านตะวันออก ปัญญาวัสมิง เยวะจันทิมา ทาวัยยะ
นมัสการองค์พระธาตุด้านใต้ ปิตะกะตะเย สาสะนิยา นิเกติ
นมัสการองค์พระธาตุด้านเหนือ ปะถะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตะวา ปัตตะจีวะรัง ยังยัง ฌาตังตัง สังฆปัชเฌ ปุจฉาสวานะ
นมัสการองค์พระธาตุด้านตะวันตก โมณะปะถะมะวะลัง ปาปายะฌานัง
อะระหัง สังฆะโสปานัง


สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ลำปาง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ สู่ จ.เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ กม. จากตัวเมืองเชียงใหม่ขับไปตาม ถ. ห้วยแก้วจะขึ้นสู่ดอยสุเทพ

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขึ้นรถที่สถานีหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

 -------------------------------------------------------------------------------------

นมัสการพระธาตุประจำปีวอก (ลิง) พระธาตุพนม นครพนม

พระธาตุพนม พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้า

         ตามตำนานว่าก่อสร้างโดยกษัตริย์ห้าองค์คือ พระยาจุฬณีพรหมทัต พระยานันทเสน พระยาอินทปัต พระยาคำแดง และพระยาสุวรรณภิงคาร พร้อมไพร่พล ในส่วนลวดลายที่เรือนธาตุนั้นตำนานเล่าว่าตกแต่งโดยพระอินทร์และเหล่าเทวดา มีแผ่นอิฐที่จำหลักลวดลายเป็นภาพกษัตริย์โบราณ ฝีมือช่างพื้นบ้าน ศิลปะสมัยทวารวดี หรือพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ของภาคอีสาน

         พระธาตุพนมได้รับการบูรณะและอุปถัมภ์โดยกษัตริย์แห้งล้านช้าง ในสมัย พ.ศ. ๒๒๒๓-๒๒๒๕ พระครูโพนเสม็ด (ญาคูขี้หอม) นำราษฎรจากเวียงจันทร์ ๓,๐๐๐ คนมาปฏิสังขรณ์พระธาตุให้สูงขึ้น และเป็นรูปแบบที่นิยมในอีสาน ต่อมาทางรัฐบาลได้บูรณะให้สูงขึ้นอีกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ เกิดฝนตกหนักและพระธาตุพนมได้ทรุดพังทลายลง แต่ก็ได้รับการบูรณะโดยภาครัฐและเอกชนเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒

         ในเขตวัดมีบ่อน้ำพระอินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของบ่อน้ำที่ใช้น้ำมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน

         งานนมัสการพระธาตุพนมจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

คำบูชาพระธาตุ

ปันนะศิริสะมิง ปัพพะเต อุตะมังธาตุ
เหทะยัง วะละจิตตัง เสฐะวะรัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ถ.ชยางกูร บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง จ. สระบุรีบริเวณ กม. ที่ ๑๐๗ เข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่าน จ.นครราชสีมามาถึงขอนแก่นแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ผ่าน จ.กาฬสินธุ์ สกลนคร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒ ไป จ.นครพนม ระยะทางประมาณ ๗๖๐ กม. จากตัวเมืองนครพนมใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ไป ประมาณ ๕๐ กม.

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-นครพนม ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๑๘๘๐, ๐-๒๙๓๖-๒๒๕๒

- มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครพนม ออกเดินทางทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๓-๗๐๑๐, ๐-๒๒๒๓-๗๐๒๐

- สายการบินไทยมีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-นครพนม ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

นมัสการพระธาตุประจำปีระกา (ไก่) พระบรมธาตุหริภุญชัย ลำพูน

พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นพระธาตุคู่เมืองลำพูนมาแต่โบราณ มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังชัยภูมิของชาวเม็ง ทรงหยุดประทับนั่ง ณ สถานที่หนึ่ง พระญาชมพูนาคราชและพระญากาเผือกได้มาอุปัฏฐาก และมีชาวลัวะผู้หนึ่งนำลูกสมอมาถวายพระองค์ทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าที่นี่ในอนาคตจะเป็น "นครหริภุญชัยบุรี" เป็นที่ประดิษฐาน "พระสุวรรณเจดีย์" ซึ่งบรรจุธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูก ธาตุกระดูกนิ้วมือและธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง

        ในครั้งนั้นพระญาทั้งสองได้ทูลขอพระเกศาธาตุ นำไปบรรจุในกระบอกไม้รวกและโกศแก้วใหญ่ ไว้ในถ้ำใต้ที่ประทับ ต่อมาในสมัยพระญาอาทิตยราช ผู้ครองเมืองหริภุญชัย (ราว พ.ศ. ๑๔๒๐) ได้เสด็จลงห้องพระบังคน แต่มีกาขัดขวางมิให้เข้า ภายหลังทรงทราบว่าที่แห่งนั้นเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ จึงทรงให้รื้อวังและขุดพระบรมธาตุมาบรรจุโกศทองคำ และสร้างมณฑปปราสาทเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุหริภุญชัยได้รับการบูรณะเรื่อยมา โดยพระเจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ เมื่อ ๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว

        ภายในวัดยังมี พระสุวรรณเจดีย์ เจดีย์ยุคแรกในศิลปะหริภุญชัย เจดีย์เชียงยัน เจดีย์เก่าแก่ทรงปราสาทห้ายอด และหอระฆัง ที่แขวนกังสดาลใหญ่ เป็นต้น

        ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย น้ำที่นำมาสรงองค์พระธาตุนี้จะต้องนำมาจากบ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยขะม้อที่อยู่นอกเมือง ตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณ

คำบูชาพระธาตุ

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐังวะระ โมลีธาตุรัง อุฬเสฏฐัง สะหะอังคุละผัฏฐัง
กัจจายะโน นามิตปัตตะ ปุรังสิเนนะ เมยหัง ปะนะมามิธาตุง
สิระสา นะมามิ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ๓๓๕ ถ.อินทยงยศ หมู่ ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปจนถึง จ.นครสวรรค์ จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.กำแพงเพชร ลำปาง แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ ไป จ.ลำพูน ระยะทางประมาณ ๖๗๐ กม.

- รถโดยสารกรุงเทพฯ-ลำพูน ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

นมัสการพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (วัดเกตการามเชียงใหม่)

สำหรับผู้ที่เกิดปีจอพระธาตุประจำปีเกิดคือพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองต่าง ๆ

        ด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้นนอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้ว ยังสามารถบูชาพระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

        วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ในเขตย่านการค้าของชาวต่างชาติ ตามประวัติว่าสร้างโดยพญาสามฝั่งแกน เมื่อ พ.ศ.๑๙๗๑ แต่พระเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. ๒๑๒๑ พระสุทโธรับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เก็บของใช้พื้นบ้านให้ชม (เปิด ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : บ้านวัดเกด ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึง จ.นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่าน จ.ตาก ลำปาง เข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ สู่ จ.เชียงใหม่
ระยะทางประมาณ ๗๐๐ กม. จากตัวเมืองเชียงใหม่ข้ามสะพานนวรัฐแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เจริญราษฎร์ มาตามทางประมาณ ๕๐๐ ม. วัดอยู่ฝั่งขวา

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๗๖๗, ๑๖๙๐

- สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐ บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๕-๕๕๕๕

 -------------------------------------------------------------------------------------

 นมัสการพระธาตุประจำปีกุน (หมู) พระธาตุดอยตุง เชียงราย

พระบรมธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนดอยสูงซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้

           ก่อนที่จะสร้างพระเจ้าอชุตราชให้ทำทุง (ตุง) มีความยาว ๑,๐๐๐ วาปักบนยอดเขาหากทุงปลิวไปถึงที่ใดก็กำหนดให้เป็นฐานของพระเจดีย์ ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานทองคำให้พวกลาวจกเป็นค่าที่ดิน และให้พวกมิลักขุ ๕๐๐ ครอบครัวดูแลรักษาพระธาตุ ต่อมาในสมัยพญามังรายพระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย ๕๐ องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม

         บางตำนานว่าที่มาชื่อดอยตุงเนื่องจากพระมหากัสสปะได้อธิษฐานตุงยาว ๗,๐๐๐ วาไว้ที่ยอดดอยแห่งนี้ พระบรมธาตุดอยตุงได้รับการบูรณะหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้บูรณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาททององค์ปัจจุบัน

         พระบรมธาตุดอยตุงเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา ไทใหญ่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุในวันเพ็ญเดือน ๓

คำบูชาพระธาตุ

อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ
โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตะมะราชะคะเห จะระติปิณฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ
จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตีตา พุทธาเน อิมัสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะกังนะสิทิตะวา
เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อมัสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ
สุภะปะวะรังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ
สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ
สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา

สถานที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง : ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

การเดินทาง
 
- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึง อ.วังน้อย จ.อยุธยา เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปถึง จ.นครสวรรค์ จากนั้นแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ถึง จ.พิษณุโลกแล้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑ ถึง จ.แพร่ เข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ไปถึง อ.ร้องกวาง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ อ.งาว จ.พะเยา แล้วตรงไปถึง จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ ๘๐๔ กม. จากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ไป อ.แม่สาย จะผ่าน อ. แม่จัน จนมาถึง กม. ที่ ๘๗๐ จะมีทางแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ ขึ้นสู่ดอยตุงประมาณ ๑๗ กม.

- มีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เชียงราย ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖

- สายการบินไทยมีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงราย ออกทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๑๕๖๖, ๐-๒๒๘๐-๐๐๖๐

ที่มา: http://www.tat.or.th/

เปิดอ่าน :: 186113 ครั้ง
3vilCod3 Was Hacked This site
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
“รอยพระบาทในหลวง”หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ จ.เชียงราย
นิราศ 9 เรื่อง ของสุนทรภู่
สุนทรภู่ มหากวีของโลก (วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2550)
สนามกอล์ฟ (สมุทรสาคร-สระบุรี)
สนามกอล์ฟ (สมุทรปราการ)
สนามกอล์ฟ (ภูเก็ต-ระยอง-ราชบุรี)
สนามกอล์ฟ (พระนครศรีอยุธยา-พังงา-เพชรบุรี)
สนามกอล์ฟ (ปทุมธานี-ประจวบคีรีขันธ์)
สนามกอล์ฟ (นครปฐม-นครราชสีมา)
สนามกอล์ฟ (เชียงราย-เชียงใหม่-นครนายก)
สนามกอล์ฟ (ชลบุรี)
สนามกอล์ฟ (กาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา)
สนามกอล์ฟ (กรุงเทพมหานคร)
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน1
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน2
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน9)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน8)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน7)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน6)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน5)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน4)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน3)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน2)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน1)
พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
ภูเขาหรือเทือกเขาที่สำคัญของไทย
กิจกรรมวันสงกรานต์
งานสำคัญบุญสงกรานต์
นางสงกรานต์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชา
นมัสการ พระธาตุประจำปีเกิด (12 ปีนักษัตร)
“ถ้ำ: อาณาจักรแห่งความลี้ลับ”
ไทลื้อมาจากไหน??
เหตุใดถึงชื่อ "พระเจ้านั่งดิน" อันซีนไทยแลนด์
อาหารว่าง..จาก..สิบสองปันนา..ข้าวแรมฟืน
Untitled Document