Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 13 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
บทความ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน5)

จังหวัดพะเยา

5.) ยุครุ่งเรืองเมืองพะเยา

เมืองพะเยาก็เช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ในแคว้นล้านนาที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางศิลปและวิทยาการในช่วงเวลาประมาณ 100 ปี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21 (หรือหลัง พ.ศ. 2000) ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 (หรือหลัง พ.ศ. 2100)
หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ยุครุ่งเรืองของเมืองพะเยาเริ่มที่ยุคพระยายุทธิษฐิระเป็นเจ้าครองเมือง แล้วสิ้นสุดลงก่อนที่แคว้นล้านนาจะถูกพม่ายึดครองเมื่อ พ.ศ. 2101 ซึ่งอาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ได้รวบรวมลำดับเจ้าเมืองพะเยาจากจารึกพะเยาและตำนานพงศาวดารล้านนาฉบับอื่น ๆ ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามิได้ซ้ำกับที่กล่าวในจารึกโดยเริ่มจากพระยายุษธิฐิระ (ปีพุทธศักราชที่ลงไว้เป็นประมาณทั้งสิ้น) ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 1994 – พ.ศ. 2022 พระยายุทธิษฐิระ
พ.ศ. 2022 – พ.ศ. 2031 นาง (เจ้า) หมื่นหรือนางเมืองพะเยา
พ.ศ. 2033 – พ.ศ. 2036 เจ้าสี่หมื่นพะเยาผู้เป็นปู่เลี้ยงพระเจ้ายอดเชียงราย (เจ้าเมืองญี่) และกลับมากินเมืองพะเยาอีกครั้งใน พ.ศ. 2039
พ.ศ. 2036 – พ.ศ. 2039 เจ้าสี่หมื่นพะเยาผู้เป็นราชครูของพระเจ้ายอดเชียงราย
พ.ศ. 2039 เจ้าสี่หมื่นพะเยาผู้เป็นปู่เลี้ยงพระเจ้ายอดเชียงราย
พ.ศ. 2045 – พ.ศ. 2052 เจ้าแสนญาณกัลยา
พ.ศ. 2056 – พ.ศ. 2058 เจ้าเมืองจิต
พ.ศ. 2058 – พ.ศ. 2059 เจ้าเมืองส้อยพะเยา
พ.ศ. 2059 – พ.ศ. 2060 เจ้าเมืองผาง
พ.ศ. 2060 – พ.ศ. 2062 เจ้าคำยอดฟ้า
พ.ศ. 2062 – พ.ศ. 2064 เจ้าพระยาหน่อเชียงแสน
พ.ศ. 2064 – พ.ศ. 2078 เจ้าขุนเชียงคง
พ.ศ.- พระยาเมืองตู๋
พ.ศ. 2101 เสียเมืองเชียงใหม่ แก่พม่า(มีรายละเอียดอยู่ใน – บทนำ – หนังสือประชุมจารึกเมืองพะเยา โดยพิเศษ เจียจันทร์พงษ์)

พระเจ้าตนหลวง

ช่วงเวลาที่เมืองพะเยารุ่งเรืองนี้เอง ได้เริ่มสร้าง”พระเจ้าตนหลวง” เมื่อ พ.ศ. 2034 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2067
พระธรรมวิมลลี (เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชวิสทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา) เรียบเรียงประวัติพระเจ้าตนหลวงจากต้นฉบับเดิมเป็นหนังสือพื้นเมืองที่รจนาโดยพระธรรมปาลเถระ มีใจความสำคัญต่อไปนี้
ขณะนั้นเป็นสมัยพระยายอดเชียงรายครองเมืองเชียงใหม่ พระยาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา จุลศักราชได้ 853 พระพุทธศักราช 2034 วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) ยามกองงาย (ยามเช้า) ได้ฤกษ์ตั้งเสาอินทขิล สองตายายแรกก่อพระพุทธรูปเจ้าตนหลวง
กำลังก่อสร้างยังไม่ทันจะเสร็จได้เพียง 4 ปีเท่านั้นพระยายอดและพระยาเมืองยี่ก็มาถึงแก่พิราลัยไปเสียพระเมืองแก้วขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ พระยาหัวเคียนก็มาถึงอนิจกรรม พระเมืองแก้วจึงสถาปนาพระเมืองตู้(ราชโอรสพระยาหัวเคียน) ขึ้นครองเมืองพะเยา
สองตายายก่อสร้างพระพุทธรูปจนถึงจุลศักราช 886 พุทธศักราช 2067 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก จึงเสร็จ สิริรวมเวลาก่อสร้างได้ 33 ปี
เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเมืองตู้เจ้าเมืองพะเยาได้ส่งราชสาสน์ไปทูลพระเมืองแก้วเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ว่าได้ก่อสร้างพระพุทธรูปเจ้าตนหลวงเสร็จเรียบร้อยแบ้ว พระองค์ก็บังเกิดพระราชศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชทานทองคำ 2 พัน เงิน 6 พัน เพื่อสร้างพระวิหาร
ครั้นสร้างเสร็จแล้ว ถึงปีจอ จุลศักราชได้ 887 พุทธศักราช 2069 เดือน 8 เดือนเพ็ญ ได้ทำบุญ ฉลองอบรมสมโภชพระพุทธรูปเจ้าตนหลวง ทรงพระราชทานชื่อ”พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพยาว”
แล้วพระเมืองแก้วกับพระเมืองตู้จึงพระราชทานชาวบ้านให้อยู่รักษาวัดรวม 20 ครัวเรือน (ชาวครอบครัว) คือพระเมืองแก้ว 10 ครัวเรือน พระเมืองตู้ 10 ครัวเรือนแล้วร่วมกันกฎหมายเขตแดนวัดพระเจ้าตนหลวง
(รายละเอียดเรื่องนิ้พิมพ์อยู่ท้ายเล่มหนังสือนี้แล้ว)
 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่. สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวภาคเหนือ
(จ.พะเยา).พ.ศ.2550. หน้า 5-54
เปิดอ่าน :: 138969 ครั้ง
3vilCod3 Was Hacked This site
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
“รอยพระบาทในหลวง”หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ จ.เชียงราย
นิราศ 9 เรื่อง ของสุนทรภู่
สุนทรภู่ มหากวีของโลก (วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2550)
สนามกอล์ฟ (สมุทรสาคร-สระบุรี)
สนามกอล์ฟ (สมุทรปราการ)
สนามกอล์ฟ (ภูเก็ต-ระยอง-ราชบุรี)
สนามกอล์ฟ (พระนครศรีอยุธยา-พังงา-เพชรบุรี)
สนามกอล์ฟ (ปทุมธานี-ประจวบคีรีขันธ์)
สนามกอล์ฟ (นครปฐม-นครราชสีมา)
สนามกอล์ฟ (เชียงราย-เชียงใหม่-นครนายก)
สนามกอล์ฟ (ชลบุรี)
สนามกอล์ฟ (กาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา)
สนามกอล์ฟ (กรุงเทพมหานคร)
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน1
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน2
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน9)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน8)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน7)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน6)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน5)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน4)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน3)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน2)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน1)
พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
ภูเขาหรือเทือกเขาที่สำคัญของไทย
กิจกรรมวันสงกรานต์
งานสำคัญบุญสงกรานต์
นางสงกรานต์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชา
นมัสการ พระธาตุประจำปีเกิด (12 ปีนักษัตร)
“ถ้ำ: อาณาจักรแห่งความลี้ลับ”
ไทลื้อมาจากไหน??
เหตุใดถึงชื่อ "พระเจ้านั่งดิน" อันซีนไทยแลนด์
อาหารว่าง..จาก..สิบสองปันนา..ข้าวแรมฟืน
Untitled Document