Untitled Document
   
    l   ผู้ชมออนไลน์  : 15 คน
 
    หน้าหลัก | ที่เที่ยวแนะนำ | ที่พักแนะนำ | ที่กิน-ดื่มแนะนำ | จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน | บริษัททัวร์ - รถเช่า | แผนที่เชียงราย | จัดโปรแกรมทัวร์ | จองที่พัก |
Untitled Document
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ตรงนี้น่าสนใจ
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
บทความ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน2)

จังหวัดพะเยา

2.) ประวัติพัฒนาการ เมืองพะเยา

ประวัติพัฒนาการของเมืองพะเยาเกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำแม่อิง อาจแบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ยุค คือ ยุคก่อน รับศาสนา กับยุคหลังรับศาสนา
1. ยุคก่อนรับศาสนา หรือก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (ก่อน พ.ศ. 1800) มักเกี่ยวข้องกับคน 2 พวก คือ พวกตั้งถิ่นฐานบนที่สูงกับที่ราบ ยังไม่รับศาสนาพุทธ – พราหมณ์ นับถือผี เช่นผีฟ้าผีแถน ผีมดผีเม็ง ฯลฯ อาจเรียกยุคนี้ว่า “ก่อนประวัติศาสตร์” เพราะยังใช้เครื่องมือหินด้วย
2. ยุคหลังรับศาสนา หรือหลังพุทธศตวรรษที่ 19 (หลัง พ.ศ. 1800) มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักเชื่อมโยงและหล่อหลอมให้ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่อยู่บนที่สูงและที่ราบรวมเป็นพวกเดียวกัน จนเกิดเป็นบ้านเมืองขนาดเล็ก ๆ ขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแล้วมีพัฒนาการขึ้นเป็นบ้านเมืองใหญ่ที่ภายหลังมีชื่อเรียกว่า “พยาว” หรือ “พะเยา”
ทั้ง 2 ยุคเกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำแม่อิงแล้วขยายไปที่ใกล้เคียงอื่น ๆ

ลุ่มน้ำแม่อิง

บริเวณลุ่มน้ำแม่อิงเริ่มตั้งแต่ตอนใต้ของจังหวัดเชียงราย รอบ ๆ ดอยหลักล้านกับดอยอีด้วนซึ่งอยู่ระหว่างดอยหลวงทางทิศตะวันตกและดอยด้วนทางทิศตะวันออก
มีน้ำแม่อิงเป็นลำน้ำสำคัญที่สุด มีต้นน้ำอยู่บนเทือกเขาเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายไหลลงทางทิศใต้ผ่านที่ราบเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แล้วไหลลงกว๊านพะเยา (หนองเอี้ยง) ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
รอบ ๆ กว๊านพะเยาเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีลำน้ำ (ลำเหมือง) เล็ก ๆ หลายสายไหลจากที่สูงลงมาหล่อเลี้ยงแหล่งเพาะปลูก
ด้านเหนือกับด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกว๊านเป็นเนินสูงลาดลงมาจากเทือกเขา เหมาะสำหรับก่อบ้านสร้างเมืองเพราะน้ำท่วมไม่ถึง และเป็นชัยภูมิป้องกันข้าศึกได้ดี จึงพบซากชุมชนและเมืองโบราณอยู่ต่อเนื่องกันหลายแห่ง เช่น เวียงพะเยา เวียงต๋อม เวียงปู่ล่าม และเวียงแก้ว
ด้านตะวันออกของกว๊านเป็นที่ลุ่มต่ำ ลำน้ำแม่อิง ตอนนี้มีชื่อเรียกอีกว่าแม่น้ำสายตา ไหลออกจาก กว๊านผ่านขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างดอยทางตะวันตกกับดอยแม่นะและดอยกิ่งแก้วทางตะวันออก
ลำน้ำแม่อิงไหลผ่านผ่ากลางคูน้ำคันดินชื่อ “เวียงลอ” ที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีสถูปก่อด้วยอิฐและพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยาขนาดน้อยใหญ่มากมาย
ต่อจากนั้นลำน้ำแม่อิงไหลขึ้นไปทางเหนือผ่านอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มี “เวียงเทิง” มีดอยพระธาตุจอมจ้ออยู่ริมน้ำแม่อิง ทางตะวันตกมีพระธาตุจอมซิ่นเป็นสถูปเก่าแก่
จากอำเภอเทิง ลำน้ำแม่อิงไหลทอดขึ้นไปทางเหนือถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเมืองโบราณ 2 แห่งอยู่ใกล้กัน เวียงเชียงของอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้ปากแม่น้ำอิง แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่มีวัดวาอารามที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองในฐานะเป็นศูนย์กลางทางศาสนา การเมือง และสังคม วัดบางแห่งมีพระพุทธรูปหินทรายแบบเดียวกับพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา
 
ที่มา: เอกสารเผยแพร่. สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวภาคเหนือ
(จ.พะเยา). พ.ศ.2550. หน้า 5-54
เปิดอ่าน :: 140734 ครั้ง
3vilCod3 Was Hacked This site
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
“รอยพระบาทในหลวง”หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ จ.เชียงราย
นิราศ 9 เรื่อง ของสุนทรภู่
สุนทรภู่ มหากวีของโลก (วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2550)
สนามกอล์ฟ (สมุทรสาคร-สระบุรี)
สนามกอล์ฟ (สมุทรปราการ)
สนามกอล์ฟ (ภูเก็ต-ระยอง-ราชบุรี)
สนามกอล์ฟ (พระนครศรีอยุธยา-พังงา-เพชรบุรี)
สนามกอล์ฟ (ปทุมธานี-ประจวบคีรีขันธ์)
สนามกอล์ฟ (นครปฐม-นครราชสีมา)
สนามกอล์ฟ (เชียงราย-เชียงใหม่-นครนายก)
สนามกอล์ฟ (ชลบุรี)
สนามกอล์ฟ (กาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา)
สนามกอล์ฟ (กรุงเทพมหานคร)
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน1
พระบรมสารีริกธาตุ ตอน2
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน9)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน8)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน7)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน6)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน5)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน4)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน3)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน2)
แอ่งอารยธรรมเมืองพะเยา (ตอน1)
พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
ภูเขาหรือเทือกเขาที่สำคัญของไทย
กิจกรรมวันสงกรานต์
งานสำคัญบุญสงกรานต์
นางสงกรานต์
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับชา
นมัสการ พระธาตุประจำปีเกิด (12 ปีนักษัตร)
“ถ้ำ: อาณาจักรแห่งความลี้ลับ”
ไทลื้อมาจากไหน??
เหตุใดถึงชื่อ "พระเจ้านั่งดิน" อันซีนไทยแลนด์
อาหารว่าง..จาก..สิบสองปันนา..ข้าวแรมฟืน
Untitled Document